Accés usuaris
Piulades

Crònica del I Congreso de Familia de l’editorial jurídica SEPIN


Els dies 14 i 15 de novembre de 2019 es va celebrar a Madrid el I Congreso de Familia de l’editorial jurídica SEPIN, en commemoració als 20 anys del naixement de SEPIN Familia y Sucesiones. El congrés va comptar amb la presència i participació de tres magistrats excepcionals, als qui alhora se’ls hi va fer un homenatge per la seva trajectòria professional.

L'Excm Sr. José Antonio Seijas Quintana, magistrat jubilat de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Suprem; l'Il·lm Sr. D. Eduardo Hijas Fernández, expresident de la Secció 22a de Família de l’Audiència Provincial de Madrid i l’Il·lm Sr. D. Julio Picatoste Bobillo, magistrat jubilat de la Secció 6a de l’Audiència Provincial de Pontevedra, varen parlar sobre l’actualitat del Dret de Família i analitzaren els aspectes més polèmics i interessants que es presenten en la pràctica del dia a dia.

Seijas i Hijas Picatoste
 Una representació de la SCAF amb
els Magistrats Hijas i Seijas
 Moment de l'homenatge al Magistrat Julio Picatoste

Varen participar també a les Jornades altres magistrats de reconegut prestigi com l’Il·lm. Sr. Pascual Ortuño Muñoz, la magistrada Il·lma. Sra. Pilar Gonzálvez i l’Il·lm. Magistrat Sr. Francisco Javier Forcada, entre d’altres.

Seijas i Gonzalvez Forcada
   

Una representació de la SCAF va ser present en aquestes jornades i en l’homenatge i reconeixement a aquests tres grans magistrats que, en vàries ocasions, han col·laborat en diferents Jornades formatives organitzades per la SCAF, com a mostra d’agraïment per la seva excel·lent feina i contribució al Dret de Família.

 

 

Cristina Moyano Ciurans
Membre de la Junta de la SCAF

 

 

 

 

Crònica del II Congrès Internacional AIJUDEFA (4-6/12/19)

Els passats dies 4 a 6 de desembre es va celebrar a la ciutat de Santiago de Chile el II Congrés Internacional AIJUDEFA que va comptar amb una significativa representació de socis de l’SCAF i la nostra participació en les diferents ponències i debats on vam poder analitzar el dret comparat amb ponents de Gran Bretanya, Mèxic, Brasil, Xile, Uruguai, França, República Dominicana, Canadà, Costa Rica, Suïssa, Argentina, Itàlia, Portugal, EE.UU, El Salvador i Canadà.

En aquesta ocasió, els advocats membres de l’SCAF participants al Congrés vàrem ser: Mercè Mira (Terrassa), la nostra presidenta; Mariló Lozano (llles Balears) que, en aquest cas, intervenint com a presidenta de l’AEAFA; Sònia Álvarez (Barcelona); Joaquim Bayo (Barcelona), Olga Ortíz (Mataró); Glòria Puig (Barcelona) i Carme Varela (Barcelona), per ordre alfabètic.

El Congrés es va iniciar al Saló d’Honor de la Excma. Corte Suprema del Palacio de Tribunales de Santiago amb la benvinguda del President de la Corte Suprema de Xile, Sr. Haroldo Brito; un representant del Ministeri de Justícia; la Defensora Nacional de Niños, Niñas y adolescentes, Sra. Muñoz i les paraules de la Presidenta d’AIJUDEFA, Sra. López-Muelas i la Presidenta del Congrés, Sra. Horvitz.

Inauguració Congrés

Tot seguit vàrem tenir l’oportunitat d’escoltar al Magistrat de la Corte Interamericana de DDHH, el Ministre Ricardo Pérez Manrique que ens va il·lustrar sobre els 40 anys de trajectòria de la Corte respecte de la Família i Drets Humans.

Intervenció Ministre Ricardo Pérez Manrique

Posteriorment, va tenir lloc el primer panell del Congrés sobre els nous conflictes en la relació filial i on es tractà el tema del canvi de residència principal del fill i les formes de prevenció i sanció de la manipulació o interferència parental amb una molt rigorosa exposició per part de Mariló Lozano.

Nous conflictes en la relació filial

El dia 5 de desembre va començar amb el panell sobre la família i els seus desafiaments actuals on van intervenir juristes de Xile, Espanya i Uruguai i on es va tractar l’aplicació nacional de les convencions internacionals en matèria de protecció de l’adult major i la quarta edat; el matrimoni igualitari i l’adopció homoparental i els seus conflictes internacionals (exposat per la Magistrada Sra. Pilar Gonzálvez); la relació entre l’emancipació dels fills i el dret a rebre aliments i els límits a l'intervenció de l’Estat en la regulació de les relacions de família (exposat per la Magistrada Rosalía Fernández).

Després del debat es va realitzar una presentació sobre el coordinador de parentalitat magníficament exposada i documentada per les nostres companyes, Glòria Puig i Mercè Mira, qüestió que va interessar als Magistrats dels altres estats participants.

Presentació sobre el coordinador parental

El segon panell del dijous 5 de desembre es va dedicar al dret successori amb comparació sobre un cas pràctic respecte de 5 jurisdiccions.

En aquest panell vam tenir ocasió de conèixer la legislació d’Uruguai, Espanya (exposada per la que subscriu aquesta crònica, Sònia Álvarez), República Dominicana, França i Brasil.

Segon panell sobre dret successori

Al tercer i últim panell del dia va tractar-se el dret comparat respecte del divorci: acords pre i post nupcials, on vam poder escoltar la jurisdicció d’Itàlia, EEUU, El Salvador, Portugal i Espanya. En aquest panell també es va plantejar, com a l’anterior, un supòsit pràctic a fi de conèixer quina resolució legal tenia en cada jurisdicció.

El primer panell de la darrera jornada, corresponent al divendres 6 de desembre, va girar al voltant de les eines de Dret Internacional de Família amb ponents de Costa Rica, Canadà, Suïssa i Espanya.

Vam comptar com a moderadora amb la Sra. Verdugo, representant de l’Autoritat Central de Xile i es van tractar qüestions com la interpretació de l’article 13 segon paràgraf de la Convenció de l'Haia (objecció del menor) essent ponent, el Sr. Ignacio Goicoechea (representant per Amèrica Latina i el Carib de HCCH). També es va analitzar el Conveni de La Haia 1996 respecte de la protecció dels nens en temps de globalització; el Jutge d’enllaç, Autoritat Central i principi de reciprocitat; Tractats sobre adopcions internacionals i finalment, el nostre company Joaquim Bayo, va exposar la Convenció sobre Drets del Nen com a font del dret d’aplicació directa a nivell nacional.

Convenció sobre Drets del Nen com a font del dret d aplicació directa a nivell nacional

Seguidament va tenir lloc la presentació dels Abogados colaborativos de Familia ACF per part de la presidenta i de la tresorera de l'Associació, amb molt d'interès pels advocats.

Al segon panel de la tarda es va parlar sobre sentències i tendències internacionals amb participació de les jurisdiccions d’Uruguai, Espanya, Argentina, UK i Brasil. Es va tractar l’autonomia progressiva del nen com a part del procés judicial; els criteris de desafectació de la vivenda familiar; la indemnització dels danys a les relacions familiars; els adults vulnerables i la seva protecció internacional i l’abús del dret en família.

I, finalment, l’últim panell del congrés va tractar sobre els drets i obligacions entre pares i fills. Tema absolutament interessant on es van plantejar les qüestions des d’una vessant molt pràctica i amb intervenció de jurisdiccions dels EEUU, Brasil, Uruguai, França i República Dominicana.

En continuïtat d’acte, es va fer la cloenda solemne del Congrés per part de la Presidència i la presentació del III Congrés AIJUDEFA 2020, que per alegria de tots nosaltres tindrà lloc a Sevilla al proper mes de setembre i en la que us animo a participar-hi!!

Cloenda

 

Sònia Álvarez Gómez
Advocada membre SCAF

 

Crònica del Seminari Internacional EUFam’s II Project (25/10/2019 Luxemburg)

El passat dia 25 d'octubre, a l'Institut Max Planck de Luxemburg es va celebrar el Seminari Internacional "Facilitating Cross-Border Family-Life: Towards a Common European Understanding" (EUFam's II). Al seminari hi varen assistir els coordinadors del projecte de les diferents universitats: Heidelberg (Alemanya), Lund (Suècia), Milà (Itàlia), Osijek (Croàcia), València (Espanya), Verona (Itàlia) i l'associació AEAFA, al costat d'experts de renom convidats entre acadèmics, autoritats centrals, jutges, notaris i advocats. Van assistir al seminari en nom de la AEAFA i la SCAF, José Luis Ferrer, Paola Tamborero i Mª del Pilar Tintoré.

Els ponents convidats varen tractar sobre les dificultats existents en l'aplicació i interpretació dels reglaments en matèria de família i successions com: el Reglament Brussel·les II bis (CE) 2201/2003, el Reglament (CE) 4/2009 sobre aliments, el Reglament (UE) 650/2012 sobre successions i els recents reglaments (UE) 2016/1103 sobre règims econòmics matrimonials i (UE) 2016/1104 sobre efectes patrimonials de les unions registrades. Com a novetat es va introduir l'anàlisi del Reglament (UE) 2016/1191 adoptat per simplificar els requisits per a l'ús transfronterer i l'acceptació de certs documents públics a la Unió Europea, sense deixar d'efectuar una anàlisi comparativa, en cada moment, amb el nou Reglament Brussel·les II bis, Recast (UE) 2019/1111 sobre responsabilitat parental i sostracció de menors.

Els ponents convidats, varen procedir a l'anàlisi d'aquests instruments, emfatitzant en aquells problemes pràctics i aportant propostes de millores per assegurar una aplicació més uniforme, coherent i consistent, en tota la Unió Europea. Durant la sessió del matí es va debatre sobre qüestions matrimonials i de responsabilitat parental, incloent qüestions de sostracció internacional de menors, ia la tarda es aprofundeixo en els règims econòmics matrimonials i de parelles registrades i el dret successori. Les qüestions que més interès van suscitar van ser; la interpretació del "concepte de matrimoni" que té per diversos estats membres i les seves conseqüències, també la problemàtica per a certs Estats Membres a l'obtenció de divorci en altres estats com a sistema contrari a les seves normes internes, com succeeix a Itàlia en ser requisit previ al divorci una separació judicial.

Altres qüestions tractades varen ésser l'audiència dels menors d'edat i la sostracció de menors. Pel que fa a la primera qüestió, es va plantejar la necessitat de portar a terme exploracions judicials en procediments consensuats o únicament en procediments contenciosos en no ser aquest un criteri unànime a la UE. La segona qüestió va analitzar comparativament els Reglaments Brussel·les II bis i el nou Brussel·les II bis, Recast, al seguir generant problemes la dilatació en el temps dels retorns dels menors a l'Estat de la seva residència habitual abans de la sostracció, i la problemàtica de l'article 11 del Reglament, així com les dificultats que les autoritats centrals segueixen tenint per gestionar aquests retorns amb celeritat per la seva falta de recursos.

Una qüestió, introduïda per la ponent Dr. Marlene Brosch, va ser la viabilitat de les mediacions en procediments de sostracció, amb intervencions advocant per una necessitat d'utilitzar aquest ADR per considerar-la una mesura que pot beneficiar els menors d'edat, encara que és evident que resulta complicada per l'alt grau de conflictivitat que hi ha entre els seus progenitors en aquests moment, emfatitzant en la dificultat de professionals mediadors experts en aquesta matèria i la necessitat de disposar d'un registre d'experts.

Abans de la finalització de la sessió del matí i amb l'objectiu de garantir al projecte d'un enfocament coherent amb la realitat social dels estats membres, es van abordar, els desafiaments legals de l'actual crisi dels refugiats, així com es va dur a terme una anàlisi dels possibles impactes del Brexit en el dret de família.

A les 16:50h el professor Thomas Pfeiffer, de la Universitat de Heidelberg i coordinador del projecte, va clausurar el seminari, sent la propera trobada al mes de juny del 2020 a Heidelberg.

EUFam's II Project

Paola Tamborero i Mª del Pilar Tintoré
Membres de la Junta de la SCAF

 

XVII Jornades de Dret de Família (24 i 25 octubre 2019)

Benvolgudes i benvolguts,

Ens plau adjuntar-vos el programa provisional de les XVII Jornades de Dret de Família de la Societat Catalana d'Advocats de Família; que hem intitulat “Algunes qüestions teòriques i altres molt pràctiques” i que se celebraran al Paraninf de la Universitat de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - Barcelona) els dies 24 i 25 d’octubre.

Esperem que aquestes Jornades siguin del vostre interès.

 

 

PROGRAMA de les XVII Jornades de Dret de Família (PDF)   pdf_icon

 

Crònica de les XVI Jornades de dret de Família (22-23/11/2018)

La darrera edició de les tradicionals Jornades de la SCAF denominades "de Barcelona" varen canviar el seu lloc habitual de celebració, celebrant-se a l’Auditori de la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra. Una altra de les novetats va ser que les Jornades es varen coorganitzar amb la Asociación de Probática y Derecho Probatorio i amb la Fundación Privada Manuel Serra Domínguez.

Les Jornades varen ser un èxit amb la participació de més de 350 participants, entre assistents, ponents i convidats.

La inauguració institucional de les Jornades fou a càrrec de del Sr. Xavier Bernadí i Gil, Director General de Dret i d’Entitats Jurídiques, acompanyat del Professor de Dret Processal de la Universitat de Barcelona; Sr. Vicente Pérez Daudí, President de la Fundación Manuel Serra Domínguez, que ens féu la presentació d’aquesta Fundació i ens explicà l’origen i fonament de la mateixa; del Catedràtic de Dret Processal de la Universitat Pompeu Fabra; Sr. Joan Picó Junoy, professor de la universitat i President de la Asociación de Probática, qui ens va explicà les finalitats d’aquesta associació; i de la nostra Presidenta de la SCAF, Sra. Mercè Mira i Cortadellas, que donà la benvinguda a tots els assistents.

Inauguració Jornades

Varen ser unes Jornades molt denses en les que es va tractar des d'un punt de vista eminentment pràctic diferents qüestions en matèria de prova en els procediments de família. Entre dijous a la tarda i tota la jornada de divendres varen tenir lloc un total de catorze ponències: quatre el dijous a la tarda i 10 divendres entre el matí i la tarda.

En aquesta edició, el tradicional llibre amb totes les ponències escrites que s'entrega a tots els participants a les Jornades, va ser editat per Bosch Editors, essent-ne directors el Professor Joan Picó Junoy i el Magistrat Sr. Xavier Abel Lluch.

Llibre de ponències

Les ponències de dijous varen girar entorn als factors de decisió en el procés:

El principi de l’interès del menor com a factor decisori en tot procediment de família a càrrec de l’Excma. Sra. Maria de los Ángeles Parra Lucán, Magistrada-Jutge de la Sala Primera del Tribunal Suprem i Catedràtica de Dret Civil de la Universitat de Saragossa. La ponent va centrar la seva exposició en el reconeixement internacional i constitucional del principi de l’interès del menor, l’aplicació del criteris per ponderar aquest interès en la identificació del que resulta més adequat al menor en les seves concretes circumstàncies; l’interès del menor com a principi d’ordre públic i les exigències tècniques dels recursos davant del Tribunal Suprem i l’interès del menor.

Ponència inaugural

La segona ponència va ser a càrrec del President de la Audiència Provincial de A Coruña, Il·lm. Magistrat Sr. José Luis Seoane Spiegelberg, que va tractar sobre l’atribució de la guarda del menor i els criteris ponderatius en l’elecció dels diferents models de guarda, tant a la legislació del Codi Civil comú, com a l’Avantprojecte de Código Civil en materia de coresponsabilitat parental elaborat pel Ministeri de Justícia, com en la nostra legislació del Llibre Segon del Codi Civil de Catalunya.

 

L'Il·lm. Magistrat Sr. Manuel Horacio García Rodríguez, de la Sala Primera de la Audiència Provincial de Tarragona va tractar sobre els factors d’atribució de l’ús vivenda, amb especial referència al que s’ha d’entendre per l’interès més necessitat de protecció: criteris d’atribució, distribució temporal o material de l’ús, exclusió de l’ús de la vivenda i la ineficàcia dels pactes perjudicials pels fills o que comprometen les possibilitats d’atendre a les necessitats bàsiques del cònjuge beneficiari de l’ús; va estendre la seva exposició a l’atribució de l’ús de la vivenda a les unions estables de parella.

Manuel Horacio García Rodríguez

La quarta i última ponència de dijous va anar a càrrec de la Il·lma. Sra. M. Dolors Viñas Maestre, Magistrada de la Secció Divuitena de l’Audiència Provincial de Barcelona, que va tractar sobre la quantificació de les prestacions econòmiques: aliments i prestació compensatòria, destacant en quant als aliments per la seva quantificació els principis de proporcionalitat, capacitat econòmica de les parts, necessitats dels fills, les modalitats de contribució dels progenitors als aliments, la ponderació que es fa de l’ús de la vivenda familiar; les taules orientadores del CGPJ, altres programes informàtics que poden servir per quantificar les pensions i el denominat "mínim vital"; respecte de la prestació compensatòria va parlar de la incidència de la seva naturalesa en la seva quantificació, la seva determinació, modalitats de pagament i la temporalitat de la prestació.

M. Dolors Viñas Maestre

Les ponències de divendres es varen distribuir entre el matí i la tarda. Al migdia vàrem gaudir d'un dinar "a peu dret" servit a la sala que situada davant la Sala d’Actes on es desenvolupaven les Ponències.

Divendres al matí les ponències varen girar al voltant de la prova en els processos de família:

L'Il·lm. Sr. Julio Picatoste Bobillo, Magistrat-Jutge de l’Audiència Provincial de Pontevedra, amb seu a Vigo, ens va parlar de la problemàtica de les proves personals, concretament de l’interrogatori de les parts i de les testificals, que ens va il·lustrar amb anècdotes viscudes al llarg de la seva llarga experiència com a jutge: objecte de l’interrogatori de les parts, conseqüència de la incompareixença injusta de la part, la ficta admissió, l’interrogatori del fill major d’edat en relació a la pensió d’aliments, la intervenció del jutge en els interrogatoris a les parts, la valoració d’aquesta prova i l’interrogatori a la segona instància. En relació a la prova testifical es va referir a la intervenció dels testimonis, a si l’exploració dels menors pot considerar-se una testifical, la declaració dels investigadors privats i els denominats testimonis documentals.


A continuació va intervenir el Professor titular de Dret Processal de la Universitat Pública de Navarra i membre de la Junta Directiva de la Asociación de Probática y Derecho Probatorio, Sr. Manuel Richard González, que ens va parlar del valor probatori dels missatges i de les comunicacions electròniques en el marc del sistema legal dels mitjans de prova en els processos de família, que com sabem per la nostra experiència, acostumen a ser aportats per les parts com a documentals en els procediments; del dret constitucional al secret de les comunicacions i a la intimitat personal com a límits de la investigació del fet electrònic, l’aportació, impugnació i pràctica de la prova electrònica, i finalment la valoració d’aquest mitjà de prova pels tribunals de justícia, tenint en compte la desconfiança que genera, si tenim en compte la possibilitat de manipulació de missatges i de correus.

Srs. Julio Picatoste i Manuel Richard

L'Il·lm. Sr. Xavier Abel Lluch i la psicòloga Sra. Mercè Cartié Julià, coordinadora de l’Equip d’Assessorament Tècnic en l’Àmbit de la Familia (EATAF), varen tractar el dictamen d’especialistes en els processos de família: el Magistrat des del punt de vista estrictament processal i la seva valoració. La Sra. Cartié va centrar-se en la funció de l'EATAF: el seu origen i evolució, principis i competències i funcions, professionals que intervenen, continguts i conceptes tècnics de la intervenció, i es va referir també a la nova app EATAF Orienta que fa uns mesos es va presentar, com instrument orientatiu als operadors jurídics per l’organització de la coparentalitat a les famílies amb fills menors de sis anys, amb conflicte d’alta intensitat.

Sr. Xavier Abel Lluch i Sra. Mercè Cartié Julià

L'Il·lm. Sr. Xavier Abel va desenvolupar una molt interessant ponència sobre l’audiència del menor en els processos de família, en la que va fer gala de la seva extrema sensibilitat en el desenvolupament i pràctica d’aquesta delicada prova, com a jutge de família. Va tractar des de la seva regulació legal, a nivell supranacional, nacional i autonòmic, el caràcter preceptiu de la prova, l’objecte, l’exploració en primera i segona instància i en els procediments d’execució, la forma com s’ha de desenvolupar la mateixa que va intitular com “el decàleg de bones pràctiques en l’audiència del menor”, la seva confidencialitat i valoració per part del jutge o tribunal.

A continuació, el detectiu privat Sr. Enrique de Madrid Dávila, va tractar sobre la investigació i prova de detectius privats en els procediments de família, i també en els procediments hereditaris, de paternitat, delictes sobre violència de gènere i violacions, incapacitacions, desaparicions i vides paral·leles. Finalment va relacionar aquest tipus de prova amb el dret a la intimitat i el secret de les comunicacions.

I el Professor Sr. Joan Picó, abans del dinar, va tractar en la seva ponència sobre l’aplicació del dret estranger: al·legació i prova, i la conseqüència de la falta de prova.

Srs. Xavier Abel, Enrique de Madrid, Joan Picó

A la tarda, les exposicions varen començar tractant la praxis en el procés de família. La primera ponència va girar entorn als sistemes alternatius de resolució dels conflictes en les situacions de crisi familiar: la Il·lma. Sra. Raquel Alastruey Gracia, Magistrada de la secció Dotze de l’Audiència Provincial de Barcelona va tractar del tema de la mediació familiar i l’advocat Sr. Frederic Munné Catarina, vocal de la Junta del Tribunal Arbitral de Barcelona, de l’arbitratge en els conflictes en matèria de família.

Sra. Raquel Alastruey i Sr. Frederic Munné

A continuació, l'Il·lm. Sr. Antonio Javier Pérez Martin, Magistrat Jutge del Jutjat de primera instància 7 de Córdoba, i la Notària Sra. Eva Maria Corbal San Adrián, varen exposar la seva experiència pràctica de l’aplicació de la llei de Jurisdicció Voluntària després de tres anys des de la seva entrada en vigor, el primer, des de la perspectiva judicial i, la segona, des del punt de vista notarial.

Sra. Eva Maria Corbal i sr. Antonio Javier Pérez

Finalment, la Il·lma. Sra. Maria Eugènia Alegret Burgués, Magistrada del TSJC, va tractar sobre la doctrina del TSJC referida a les especialitats processals del dret de família.

Sra. Ma. Eugènia Alegret

Després de cada ponència es va generar un interessant debat entre els assistents i els ponents entorn al contingut de les seves exposicions.

La cloenda de les Jornades va anar a càrrec de la Il·lma. Sra. Mercedes Caso Señal, Jutgessa Degana dels Jutjats de Barcelona, qui havia estat durant molts anys titular del Jutjat de primera instància 19 de Barcelona, de família.

Cloenda

 

Cristina Martínez Vicente
Membre de la Junta de la SCAF