Accés usuaris
Piulades

Modificació llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (drets reals)

En el DOGC de 20 de maig de 2015 s’ha publicat la Llei 5/2015, del 13 de maig, de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals.

Amb aquesta modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya es pretén donar solució a gran part dels problemes manifestats i corregir les imprecisions, les disfuncions i els contrasentits detectats en l’aplicació de la norma, alhora que s’harmonitzen i coordinen amb les altres parts del mateix llibre cinquè i dels altres llibres del Codi civil aprovats amb posterioritat. Els articles mantenen la numeració i, en general, la denominació originària.

D’acord amb la Disposició final de la Llei:

1. Aquesta llei entra en vigor al cap d’un mes d’haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

2. Aquesta llei s’aplica també als immobles constituïts en règim de propietat horitzontal abans de la seva entrada en vigor.

3. Sens perjudici del que estableix l’apartat 2, la preferència de cobrament que regula l’article 553-4.3 del Codi civil i l’afecció real dels elements privatius que regula l’article 553-5.1 del Codi civil, ambdós en la redacció que estableix aquesta llei, només s’apliquen als crèdits que es reclamin judicialment o a les transmissions que es produeixin a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei.

 

Modificació del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya (drets reals) (PDF) pdf_icon

 

 

Harmonització del Codi civil de Catalunya

En el DOGC de 20 de maig de 2015 s’ha publicat la Llei 6/2015, del 13 de maig, d'harmonització del Codi civil de Catalunya.

D’acord amb la pròpia exposició de motius de la Llei, la seva finalitat és endegar la tasca d’harmonització del conjunt del Codi civil de Catalunya per a salvar errades o omissions, i evitar la producció d’efectes indesitjats per causa de l’ambigüitat o la incompletesa de la redacció d’alguns preceptes. Es modifiquen disposicions dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi.

D’acord amb la Disposició final de la Llei:

1. Aquesta llei entra en vigor al cap de vint dies d’haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

2. La modificació de l’apartat 1 de l’article 461-12 és aplicable al dret vigent del cridat a acceptar o repudiar l’herència en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei.

3. L’article 565-11.1.c s’aplica a tots els censos, qualsevol que sigui la data de llur constitució.

 

Harmonització del Codi civil de Catalunya (PDF) pdf_icon

 

Crònica de la Jornada a Lleida (24/4/15)

 

En el marc del conveni de col·laboració signat en el seu dia per l'SCAF amb la Universitat de Lleida, el passat dia 24 d'abril i organitzada conjuntament amb el Departament de Dret Privat de la Facultat de Dret de Lleida, es dugué a terme, a l'Aula Magna de l’Institut d'Estudis Ilerdencs, una Jornada amb el títol "Impacte de la crisi econòmica i financera en les famílies: perspectiva jurídica i social", en que es varen desenvolupar diverses ponències i una Taula Rodona moderada pel nostre company Francesc Vega Sala i amb participació de la Presidenta Mercè Mira Cortadellas i de la nostra associada Pilar Sánchez Villuendas.

La Jornada, per la gran actualitat de la problemàtica tractada, va tenir una gran assistència i participació, especialment d'estudiants de la Facultat, resultant una experiència molt gratificant, que deixa oberta la porta a noves col·laboracions en el futur i que estudiarem ampliar a altres universitats catalanes.

 

Jornada a Lleida

 

Agraïment del Col·legi a la tasca professional duta a terme per Francesc Vega Sala i a la donació del seu fons bibliogràfic

Recepció amb Francesc Vega Sala a la Biblioteca de l'ICAB El proppassat dijous, 12 de febrer, es va fer una petita recepció a en Francesc Vega Sala a la Biblioteca de l’ICAB, on s’ha col·locat una placa amb el seu nom, per a denominar un dels apartats de la Biblioteca, com agraïment del col·legi a la seva tasca professional i a la donació del seu fons bibliogràfic.
 
Aquest apartat, on s’ha ubicat aquest fons bibliogràfic donat per Francesc Vega Sala, es troba justament a la entrada de la Sala dels Usatges, un dels espais més importants de la Biblioteca i de l’edifici col·legial.
 
La Biblioteca de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona és una institució "per a i dels advocats", que es troba especialitzada en Dret i ciències socials i està considerada com una de les biblioteques jurídiques més importants d'Europa. Des del seu origen, la seva missió és posar a l'abast dels col·legiats tots els recursos d'informació necessaris per recolzar i facilitar l'exercici professional de l'advocacia.
 
Actualment té més de 300.000 volums, prop de 1.300 títols de publicacions periòdiques i 50 bases de dades amb contingut legislatiu, jurisprudencial, doctrinal, de models i formularis.
   Francesc Vega Sala i Oriol Rusca Nadal, degà de
   l'ICAB, a la Biblioteca de l'ICAB
 
 

Compareixença al Parlament en relació al Projecte de llei de modificació del Codi civil

 

Benvolgudes companyes i benvolguts companys,
 
El Parlament de Catalunya està tramitant el Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions.
 
Tal com vàrem explicar al nostre web, quan encara es tractava d’un Avantprojecte de llei i atès que la Conselleria de Justícia, per edicte de 25 d’abril de 2013, el va sotmetre a informació pública, l’SCAF va presentar una sèrie d’al·legacions i observacions.
 
Dins del procediment legislatiu hi ha la possibilitat que els grups parlamentaris demanin a algunes entitats que compareguin per donar la seva opinió o formular propostes que els grups parlamentaris puguin recollir i incorporar en el text final de la llei. És per aquest motiu que es va sol·licitar la compareixença d’una representació de la Societat Catalana d’Advocats de Família, davant la Comissió de Justícia i Drets Humans; compareixença que es va efectuar ahir 9 d’octubre i que podeu veure a continuació:
 


 

Adjuntem, l’escrit d’al·legacions i observacions, presentat el 23 de maig de 2013 a la Conselleria de Justícia, i els escrits amb les esmenes i propostes de modificació del Llibre Segon, presentades el 9 d’octubre de 2014 a la Comissió de Justícia i Drets Humans del Parlament de Catalunya.

 

Escrit d'al·legacions i observacions, presentat el 23 de maig de 2013 (PDF) pdf_icon

Escrit amb les esmenes i propostes de modificació del Llibre Segon, presentat el 9/10/2014 (PDF) pdf_icon

Annex a l'escrit amb les esmenes i propostes de modificació del Llibre Segon (9/10/14) (PDF) pdf_icon

 

Instantània de la compareixença          Representació de l'SCAF
 

SOPARS JURÍDICS A GIRONA

 

4a TROBADA DE LA SOCIETAT CATALANA D’ADVOCATS DE FAMÍLIA, del 15 al 17 de maig de 2014.

 

 

Benvolguts companys,

 

 

Us fem "cinc cèntims" de la Trobada:

 

 

1er.- Varen participar-hi gairebé 250 companys, 19 ponents i 5 convidats. Les jornades del 15 i del 16 van ser maratonianes, però és que volíem aconseguir l’objectiu de tractar les "Novetats i qüestions controvertides en el Dret de Família".

 

     

 

2n.-De l’Assemblea Ordinària, destaquem que:

 

        

 

2.1.- Hem obtingut l’autorització del CENDOJ per a penjar a la web les resolucions judicials amb interès doctrinal de Dret de Família català. El cercador es va presentar durant el sopar celebrat al Mas Marroch de Girona servit pel Celler de Can Roca.

 

2.2.-Hem esdevingut el primer soci institucional de la International Society of Family Law (ISFL), que és una organització internacional dedicada a l’estudi i el debat dels problemes del dret de família present en més de 60 països; cosa que ens permetrà tenir un contacte directe amb el Dret de Família comparat.

 

2.3.-Es va aprovar augmentar la quota de 70 €/any, que pagàvem des de la constitució de la SCAF el març de 2003, a 100 €/any.

 

 

 

3er.-De l’Assemblea Extraordinària, us expliquem la renovació parcial de la Junta:

 

 

 

3.1.-La Junta Directiva estava composada per 12 membres. En Miquel Cabré i Puig de la Bellacasa va morir l’any 2013 i en Francesc Vega Sala va renunciar com a President a finals de Setembre de 2013. Des de llavors, la Junta va decidir que la Presidenta fos la Mercè Mira.

 

3.2.-Els membres de la Junta que continuen són: Ma Elena Antolín Fargas, Montserrat Ayuso Sanchís, Joaquim Betriu Monclús, Cristina Martínez Vicente, Diego Muñoz Mañé i Francesc Vega Sala.

 

3.3.-Els membres de la Junta que van plegar són: Antoni Vidal Teixidó i Ma Dolores Lozano Ortiz.

 

3.4.-Els membres de la Junta que van sortir i es van tornar a presentar són: Ma Mercè Mira Cortadellas, Ramon Quintano Ruiz i Paola Tamborero Font, que van ésser escollits per unanimitat, llevat de dues abstencions.

 

3.5.-Els membres de la Junta que han entrat de nou són: Concha Ballester Colomer (de Tarragona), Ma Antònia Mateu Gelabert (de Palma de Mallorca) i Pilar Tintoré Garriga (de Barcelona), que van ésser escollides per unanimitat, llevat de dues abstencions.

 

 

 

4art.- El sopar Jurídic, era "l’excusa", per poder retre un més que merescut homenatge a en Francesc Vega Sala, molt emotiu i inoblidable per tots els que hi vam poder participar.

 

 

Homenatjant a Francesc Vega Sala   

 

 

5è.-La visita guiada per "Girona, temps de Flors" va ser molt relaxant, gratificant i enriquidora, al compartir-la amb familiars i amics dels participants en aquesta Trobada a Girona.