Benvolgudes, benvolguts,


Atès que el nombre de candidats proclamats el passat 3 de maig coincideix amb el nombre de càrrecs de la Junta a renovar i  atès que no s’ha presentat cap impugnació sobre les candidatures, d’acord amb el que estableix l’art. 3.5 del Reglament electoral de la SCAF, la Junta Directiva desconvoca  les eleccions previstes pel dia 18 de Maig de 2018  i declara electes  els següents candidats:

- Sra. Concha Ballester Colomer
- Sra. Ma. Antònia Mateu Gelabert
- Sra. Ma. Mercè Mira Cortadellas
- Sr. Ramon Quintano Ruiz
- Sra. Paola Tamborero Font
- Sra. Ma. del Pilar Tintoré Garriga