Els divendres de l'SCAF

Els divendres de l'SCAF 

Benvolgudes i benvolguts,

Tal com ja sabeu, el passat 31 de juliol es va publicar la Llei 9/2020 de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, i de la Llei 15/2009, de mediació en l'àmbit del dret privat. Us facilitem l’enllaç a fi que pugueu visualitzar la publicació al DOGC:

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=879610

Publicació al DOGC (PDF)  pdf_icon

El divendres, 16 d'octubre als DIVENDRES DE L’SCAF, la Il·lma. Sra. Mercedes Caso Señal, Jutgessa Degana dels Jutjats de Barcelona i la Sra. Montserrat Tur, advocada, Presidenta de l’Associació Catalana de Dret Col·laboratiu i membre de la subsecció de mediació de la Comissió de Codificació redactora de la proposta de la Llei, tractaran sobre aquesta qüestió.

ELS DIVENDRES DE L’SCAF són oberts, de forma gratuïta, a totes les sòcies i socis de l’SCAF.

Recordeu, cada tercer divendres de mes a les 12 hores, ELS DIVENDRES DE L’SCAF! Anoteu-vos-ho a l’agenda!

 

INSCRIPCIONS (sòcies i socis SCAF):

https://zoom.us/webinar/register/6315996457954/WN_dXab88dwTpG2dJTgo3SrsQ