Els divendres de l'SCAF

Els divendres de l'SCAF 

Benvolgudes i benvolguts,

Tal com ja sabeu, el passat 31 de juliol es va publicar la Llei 9/2020 de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, i de la Llei 15/2009, de mediació en l'àmbit del dret privat. Us facilitem l’enllaç a fi que pugueu visualitzar la publicació al DOGC:

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=879610

Publicació al DOGC (PDF)  pdf_icon

El divendres, 16 d'octubre als DIVENDRES DE L’SCAF, la Il·lma. Sra. Mercedes Caso Señal, Jutgessa Degana dels Jutjats de Barcelona i la Sra. Montserrat Tur, advocada i Presidenta de l’Associació Catalana de Dret Col·laboratiu, tractaran sobre aquesta qüestió.

ELS DIVENDRES DE L’SCAF són oberts, de forma gratuïta, a totes les sòcies i socis de l’SCAF.

Recordeu, cada tercer divendres de mes a les 12 hores, ELS DIVENDRES DE L’SCAF! Anoteu-vos-ho a l’agenda!

 

INSCRIPCIONS (sòcies i socis SCAF):

https://zoom.us/webinar/register/6315996457954/WN_dXab88dwTpG2dJTgo3SrsQ