Els conflictes de custòdia compartida durant el confinament dels menors

La presidenta de la Societat Catalana d'Advocats de Família, Mercè Mira i Cortadellas, parla als informatius de La Xarxa sobre els conflictes de custòdia compartida durant el confinament dels menors. 

 

Barcelona, 4 de maig del 2020

 

Efectes del COVID-19 en famílies amb progenitors separats i fills menors

Davant les dificultats derivades de l’aplicació de l’estat d’alarma en el compliment dels canvis de guarda dels fills menors i del règim d’estades, la Societat Catalana d’Advocats de Família (SCAF) apel·la al sentit comú i als acords a través dels advocats especialitzats en dret de família.

 

Llegiu-ne més...

 

Acords d'unificació de criteris dels Jutjats de Família en relació a l'estat d'alarma

La nostra companya i membre de la SCAFSonia Álvarez Gómez, ha preparat un recull dels acords i recomanacions adoptats pels Jutjats de Família de Catalunya a fi que ens pugui ser una eina de consulta àgil:

 

ACORDS I RECOMANACIONS ADOPTATS PELS JUTJATS DE FAMÍLIA DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA I DE LES ILLES BALEARS EN ATENCIÓ A L'ESTAT D'ALARMA A CAUSA DEL COVID-19; RECOMANACIONS DEL COMITÈ INTERDISCIPLINARI DE CRISI(EATAF, COPC, CEESC, TSCAT); RECOMANACIONS DES DEL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA 
Actualitzat a 3/4/20
 
 (PDF)     pdf_icon 

 

Orientacions psicosocials per a les famílies quant a les transicions dels fills entre les llars (enllaç extern): Enllaç extern

Preguntes i respostes sobre l'afectació dels serveis de l'àmbit de l'Administració de justícia pel coronavirus (enllaç extern): Enllaç extern

Programa Mediació: diàleg i acord davant el COVID-19 (enllaç extern): Enllaç extern

- Accés als diferents formats del certificat autoresponsable de desplaçament en el marc de l’estat d’alarma per la crisi sanitària per la COVID-19: Enllaç extern

Us adjuntem els acords que ens han anat arribant als efectes d'unificació de criteris d'actuació dels diferents Jutjats de Família davant la situació d'emergència sanitària ocasionada per la pandèmia creada pel coronavirus (COVID-19): 

  Barcelona 18/3/20 pdf_icon
  Barcelona 24/3/20 pdf_icon
  Barcelona 15/5/20 pdf_icon
  Barcelona 12/6/20 pdf_icon
  La Bisbal d'Empordà 25/3/20 pdf_icon
  Cerdanyola 24/3/20 pdf_icon
  Figueres 31/3/20 pdf_icon
  Girona 22/3/20 pdf_icon
  Lleida 20/3/20 pdf_icon
  Lleida 15/5/20 pdf_icon
  Mataró 20/3/20 pdf_icon
  Olot 1/4/20 pdf_icon
  Olot 6/4/20 pdf_icon
  Palma 6/5/20 pdf_icon
  Puigcerdà 24/3/20 pdf_icon
  Rubí 25/3/20 pdf_icon
  Rubí 28/5/20 pdf_icon
  Sant Feliu de Guíxols 24/3/20 pdf_icon
  Santa Coloma de Farners 16/3/20 pdf_icon
  Santa Coloma de Farners 31/3/20 pdf_icon
  Tarragona i Reus 19/3/20 pdf_icon
  Valls 13/3/20 pdf_icon
  Vilanova i la Geltrú 19/3/20 pdf_icon
       
       

  Acords del President del TSJC per a la gestió de l'estat d'alarma. Escenari 3 (Acord complementari de 23/3/20)   pdf_icon

Volem agrair a membres de la SCAF com la Ingrid, Marta, Quim, Mercè, Ramon o el Jorge per haver-nos facilitat alguns dels acords que teniu disponibles en aquest web.

Us facilitem, per cortesia de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), el treball de la companya Mª Dolores Azaustre Garrido, advocada de família i exvicepresidenta de l'AEAFA, en el que hi trobareu un recull dels criteris judicials i institucionals a nivell estatal sobre custòdies i règims de visites durant l'estat d'alarma decretat pel coronavirus:

eBook Recopilació de criteris publicat per la AEAFA V.26/3/20 (PDF)     pdf_icon  

Volem facilitar-vos també l’enllaç a l’article publicat pel Magistat del Jutjat de Primera Instància núm. 7 de Córdoba, Antonio Javier Pérez Martín, en el qual exposa els seus criteris per donar resposta als dubtes que puguin sorgir:

https://loslibrosazules.es/el-covid-19-y-el-derecho-de-familia/

- Fiscalia demana suspendre el règim de visites en casos violència de gènere si no hi ha un mediador (enllaç extern): Enllaç extern

 

Aportacions de l’SCAF a la futura LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA FRENTE A LA VIOLENCIA

 

Benvolgudes i benvolguts,

Us adjuntem les aportacions de la Societat Catalana d'Advocats de Família a la futura LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA FRENTE A LA VIOLENCIA, que preveu la creació de la Jurisdicció especialitzada de Infància, Família i Capacitat i l’especialització de tots els seus operadors jurídics. Agraïm a la nostra companya i vocal de la Junta, Ma del Pilar Tintoré, les aportacions reflectides en l’escrit que podeu descarregar a continuació.

Aportacions de l'SCAF (PDF)   pdf_icon  dk-apotek.com

 

 

Entrada en vigor de dos nous Reglaments de la Unió Europea

Des d'ahir, 29 de gener, estan en vigor els Reglaments 2016/1103, sobre règims econòmics matrimonials, i 2016/1104, sobre els efectes patrimonials de les unions registrades, quan hi ha un aspecte internacional o transfronterer. S'han de tenir en compte, doncs, en la nostra pràctica habitual i cal tenir molt presents les seves novetats i l'abast de les seves disposicions.

Malauradament, el Reglament sobre efectes patrimonials d'unions registrades no és aplicable a les parelles estables de dret català. Fins i tot en els supòsits en què la parella ha estat constituïda per escriptura pública o ha estat registrada, no cau dins de l'àmbit del Reglament 2016/1104, perquè el seu article 3.1a) exigeix que el registre tingui caràcter constitutiu. Les parelles d'altres CC.AA. que sí regulen el registre amb caràcter constitutiu, sí cauen dins de l'àmbit d'aplicació.

En ambdós reglaments el règim transitori està previst en els respectius articles 69, que matisen, i molt, l'aplicació immediata. Cal distingir les disposicions sobre competència internacional (art. 69.1), llei aplicable (69.3) i reconeixment i execució de resolucions estrangeres (69.2).

Les normes de competència internacional ja regeixen els procediments iniciats en primera instància des d’ahir i en el futur on es discuteixi el règim o la seva liquidació (en la nostra separació de béns, la compensació econòmica per raó del treball).

Les normes de conflicte sobre la llei sustantiva aplicable al règim econòmic matrimonial i a la seva liquidació, i als efectes patrimonials de les parelles registrades constitutivament i a la seva liquidació, només regeixen els casos de matrimonis o parelles registrades constituïts el 29 de gener o posteriorment, sense capítols o pactes; i també regeixen ja les capitulacions o pactes signats el 29 de gener o després. Això vol dir que la llei sustantiva aplicable a molts casos futurs encara es regirà per la nomativa interna, si el matrimoni o la parella registrada no té capítols o pactes posteriors al 29 de gener. Però també vol dir que, com els reglaments permeten pactes sobre la jurisdicció internacional i sobre llei substantiva aplicable (amb diferents condicions), hem de pensar-hi en els futurs capítols o pactes ante-nupcials o post-nupcials.

Les resolucions sobre aquestes matèries procedents dels 18 Estats Membres de la Unió Europea que participen en aquests reglaments (no dels altres Estats Membres o països tercers) es poden reconèixer i executar per la via (privilegiada) d'aquestes reglaments si tenen data del 29 de gener o posterior (encara que el plet hagi començat abans), sempre que hagin respectats els criteris de jurisdicció internacional dels reglaments (que no eren vigents però actuen "retroactivament" als sols efectes de ser condició per al reconeixement privilegiat).

El sistema, com sempre en dret internacional, és complex però unifica la diversitat dins dels països de la UE, al menys els 18 participants, entre els quals Espanya.

 

Joaquim Bayo Delgado
Advocat - Ex Magistrat de l'Audiència de Barcelona
Soci de l’SCAF