Crònica del "II FORUM DE LA COORDINACIÓN DE LA PARENTALIDAD (FECPA)" (12/2/20)

El passat 12 de febrer va tenir lloc a la UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, el "II FORUM DE LA COORDINACIÓN DE LA PARENTALITAT (FECPA)",  a la qual va ser convidada a participar-hi la nostra Associació SCAF.

II FORUM FECPA Facultat de Dret de la Universidad Complutense de Madrid. Lloc celebració del FECPA
La nostra companya Glòria Puig amb l'equip organitzatiu del Fòrum
(d'esquerra a dreta Srs. Manuel Rosales Álamo, Rosalía Fernández Alaya i Leticia García Villanueva)

 

L’esmentat fòrum, està format per diferents professionals del món jurídic com magistrats, jutges i advocats especialistes en dret de família, així com també psicòlegs i experts en solucions de conflictes familiars, com mediadors i treballadors socials.

El propòsit de la trobada, venia motivat per :

1r.-  Consensuar entre tots els participants les conclusions assolides en les Taules de Treball creades a l'efecte amb el propòsit d'implementar de manera unificada la nova figura jurídica de la COORDINACIÓ DE PARENTALITAT, per al seu encaix en la pràctica judicial quotidiana, definint el seu àmbit d'aplicació i competències del coordinador de parentalitat, així com els continguts formatius que haurien d'exigir per obtenir el reconeixement i legitimació per obtenir el reconeixement i legitimació per exercir la funció de "COORDINADOR DE PARENTALITAT".

2n.-  Consensuar la forma més adequada per donar resposta concloent a algunes crítiques provinents d'alguns sectors que, per ignorància i de forma infundada, s'han pronunciat en contra de la implementació d'aquesta figura tot i estar reconeguda i aplicada en molts jutjats de la geografia espanyola.

Pel que fa a  la nostra Comunitat Autònoma de Catalunya, hem de recordar que el Tribunal Superior de Justícia, en la Sentència de 26 de Febrer de 2015, ja s'ha pronunciat al respecte aplicant la coordinació de parentalitat. També s'han pronunciat les Seccions 18a i 12a de l'Audiència Provincial de Barcelona, en algunes de les seves sentències aplicant aquesta modalitat de solució de conflictes a l'empara de l'Art. 236.3 de l' CCCat.  que com recordarem, permet a conseqüència de la modificació introduïda per la Llei 25/2010 de 29 de juliol de el Llibre Segon dedicat a la persona i la família, que l'autoritat judicial pugui adoptar les mesures que consideri necessàries per a evitar qualsevol perjudici personal o patrimonial a els fills en potestat, entre les quals hi pot haver la coordinació de parentalitat.

Per arribar a les conclusions anunciades, es van crear 2 Taules de Treball independents que posteriorment es van reunir per adoptar les conclusions conjuntes resultants del debat i posterior consens en les respectives TAULES de treball.

Reunió conjunta de les dues meses
Reunió de les dues meses

 

La TAULA 1 : Arguments científics i professionals a la resistència a la implantació de la Coordinació de Parentalitat. Va ésser coordinada per la Sra. Francisca Fariña Ribera. S’hi va plantejar com a objectiu el d'elaborar un document que presenti arguments científics i professionals que refuten les manifestacions de resistència a la implantació de la Coordinació de Parentalitat.

En aquesta Taula varen participar-hi: Rosalía Fernández Ayala, Félix Arias Arias, Ignacio Bolaños Cartujo, Maria Sacasas Asensi, Mª Dolores Seijo Martínez, Mila Arch Marín, Cristina Equioza López, Juan Pablo González del Pozo, Noemí Cristina Calvo, Ansel Guillamat , María Mercedes Cartier Juia, Angeles Chueca Latorre i la que subscriu, Glòria Puig Torrent, designada en representació de l'SCAF.

Després del debat pertinent van ressaltar com a punts de consens dels següents:

- Abstenir-se de donar respostes obertes i en confrontació directa als sectors crítics a la implantació de la Coordinació de Parentalitat, adoptant una postura constructiva.

- Difusió de la figura de coordinador de parentalitat.

- Utilitzar el gatekeeping o posicionament d’influència a través de la comunicació, consistent en seleccionar la informació que es considera d'interès per l'audiència per, posteriorment, treballar sobre ella i acabar publicant-la si es donés el cas.

- Desvincular la coordinació de parentalitat de VIDO.

- Diferenciar la coordinació de parentalitat de la mediació.

- Al mancar en la fase actual evidència científica de l'eficàcia de la coordinació de parentalitat, es consideraren 1r) Dissenyar un projecte sotmès a l'àmbit europeu amb equips de psicòlegs i 2n) Formar un equip encarregat de l'estudi i ancoratge legal de la figura, en les disposicions legals incloses les processals.

La TAULA 2 :  Estratègies per avançar cap a la implantació de la CP i precisions sobre la formació necessària. Coordinada pel Sr. Manuel Rosales Álamo, es va plantejar com a objectiu elaborar un document amb un decàleg de mesures necessàries per avançar cap a la implantació de la CP.

En aquesta Taula varen participar: María Aranzazu Calzadilla Medina, Ana Carrascosa Miguel, Eva Susana Fernández Díaz, Leticia García Villaluenga, Inmaculada Marín Carmona, Paula Martínez Gallardo, Mª Jesús Portillo Zaragoza, Marilen Villalonga Ramis, Carlota O'Callaghan , Paloma Factor, Inmaculada Jiménez i Francisco Campos.

En l’esmentada Taula s’hi varen acordar les següents qüestions:

- Formalitzar GEMME I CUEMYC la constitució del FÒRUM.

- Establir una norma mínima que reculli la naturalesa jurídica de la figura de la CP, tenint present la Protecció de dades.

- Organitzar un projecte per recollir dades.

- Establir un procediment de formació correcte.

- Millorar, precisar i definir la figura del CP.

- Elaborar un pla de difusió als ciutadans.

- Proposar formació.

- Organitzar equips de treball.

- Concretar com avaluar les competències i proposar un programa formatiu comú.

- Consolidar l’establert en el 1r FORUM i establir que el fòrum serà, com a mínim, de celebració anual.

A la reunió conjunta de les 2 Taules es varn adoptar les següents conclusions:

Després d'un intens debat es va concloure que la transparència en la informació, la publicitat i correcta difusió de la figura al públic a través dels professionals i de les associacions de reconegut prestigi en l'àmbit del dret de família, seria la millor fórmula en positiu de dissipar els dubtes que puguin suscitar-se per l'aplicació de la coordinació de parentalitat, com a fórmula alternativa de solució de conflictes post ruptura i com una ajuda a les famílies que presenten un alt grau de conflictivitat i en especial als menors com a subjectes vulnerables del conflicte.

Per a l'efectivitat del que s'ha acordat es va aprovar crear dos subgrups de treball, un ells sobre el desenvolupament del marc legal necessari per a una correcta implantació i evolució positiva de la coordinació de parentalitat, podent participar en aquest grup una persona designada específicament per l’SCAF per aquesta finalitat.

Es va acordar traslladar a les diverses associacions de rellevància el document d'adhesió al FORUM per ser sotmès a les respectives juntes directives, així com es va facilitar l'adhesió a títol particular als presents a l'acte o jornada. 

Es va acordar constituir formalment el FECPA, siguent els socis fundadors l'Associació GEMME representada per la Magistrada de l'Audiència Provincial de Las Palmas, Il·lma. Sra. ROSALIA FERNÁNDEZ ALAYA, i per la Associació CUEMYC, representada per  la seva presidenta Sra. LETICIA GARCÍA VILLANUEVA .

Constitució FECPA
Constitució FECPA

 

A la jornada de la tarda, la presentació inaugural de "Jornada de Portes Obertes", va ser a càrrec de la Magistrada Il·lma Sra. ROSALÍA FERNÁNDEZ ALAYA la qual, exposant la difusió de la nova alternativa de solució de conflictes a través de la presentació de la figura de la COORDINACIÓ dE PARENTALITAT , va procedir a la  lectura i aprovació dels Estatuts del "FORUM" en presència de personalitats de l'àmbit educatiu universitari, professionals de el món de el dret, la mediació i la psicologia, estudiants i públic en general. A l'acte van concórrer personalitats de reconegut prestigi donant suport a la iniciativa, obrint-se un interessant debat al qual es va donar resposta per les ponents, finalitzant la jornada amb gran èxit.

 

Glòria Puig Torrent
Membre de la SCAF

 

Suspensió I Jornada de Dret de Família a Eivissa (14 i 15 maig 2020)

Benvolgudes i benvolguts,

Les Juntes Directives de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) i de la Societat Catalana d'Advocats de Família (SCAF), han acordat la suspensió de l'activitat de formació presencial de la I JORNADA DE DRET DE FAMÍLIA a Eivissa, prevista per als dies 14 i 15 de maig de 2020, coorganitzades entre la SCAF i l'AEAFA.

Lamentem els inconvenients que aquesta decisió pugui provocar-vos, així com als coorganitzadors, si bé, quedem a disposició de reprendre l'activitat formativa presencial quan sigui possible, posposant la celebració d'aquestes Jornades per a l'any 2021, dies 13 i 14 de maig.

La situació actual generada per la crisi sociosanitària a conseqüència de la pandèmia pel COVID-19, que ha motivat la declaració de l '"estat d'Alarma" mitjançant el RDL 463/2020 de 14 de març, aconsella sense cap mena de dubte, la conveniència d’aquesta decisió.

Quedem a la vostra disposició, aprofitant l'ocasió per enviar-vos una afectuosa salutació a tots i totes, amb el desig que puguem superar com més aviat millor, aquesta difícil i extraordinària situació.

 

Comunicat acord conjunt de suspensió de la I Jornada de Dret de Família a Eivissa (PDF)   pdf_icon

 

XVII Jornades de Barcelona. Reconeixement del CICAC a Francesc Vega Sala

Un any més, les sòcies i socis de la SCAF ens vàrem tornar a reunir per celebrar les XVII Jornades de Dret de Família de Barcelona, organitzades per la SCAF els passats 24 i 25 d’octubre. Enguany les Jornades s’intitulaven “Algunes qüestions teòriques i altres molt pràctiques”  i es dugueren a terme al marc incomparable del Paranimf de la Universitat de Barcelona.

Paraninf

Les Jornades van ser tot un èxit tant de participació com per la qualitat dels ponents, i, els socis que varen assistir se’ls va fer entrega del dossier amb les ponències de les Jornades i, a més a més, el llibre Doctrina Judicial sobre dret de família a Catalunya del nostre company José Antonio Garcia Gonzalez.

Inauguració

El dijous a la tarda, l’Excma. Sra. Encarna Roca Trias, va fer la ponència inaugural de les Jornades parlant-nos sobre l’autonomia de la voluntat, que va anar seguida d’una interessant ponència sobre l’abolició de la incapacitació, suports per l’exercici de la capacitat jurídica i el poder preventiu a càrrec del Sr. Josep M. Valls Xufré, notari del CNC. La tarda va acabar amb una sorprenent ponència de la Dra. Esther Farnós Amorós sobre la filiació que no va deixar indiferent a cap dels presents, sinó més aviat ens va deixar embadalits a l’escoltar els models col·laboratius de paternitat i maternitat i els models familiars alternatius.

Sra. Encarna Roca Sr. Josep M. Valls Dra. Esther Farnos
 Excma. Sra. Encarna Roca Trias  Sr. Josep M. Valls Xufré  Dra. Esther Farnós Amorós

El divendres el dia es va aixecar radiant i convidava a passejar pel jardí central de l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona, on al migdia es va oferir un dinar a peu dret per tots aquells participants que van voler-hi assistir. Prèviament, vam poder escoltar una conversa entre els Il·Ims Magistrats de la Secció 12a. de l’Audiència de Barcelona, els Il·lms. Srs. Vicente Ballesta Bernal i Pascual Ortuño Muñoz sobre els aspectes més problemàtics de l’execució de Sentència, per continuar seguidament amb una taula de magistrats de diferents jutjats de primera instància de Catalunya i les Illes Balears i que varen parlar sobre els diferents tipus de mesures que es poden acordar en els procediments de família (cautelars, urgents, prèvies, diligències preliminars, etc.).

Srs. Vicente Ballesta i Pascual Ortuno Taula de Magistrats
 Il·lms. Srs. Vicente Ballesta i Pascual Ortuño  Taula de Magistrats

La recta final de les Jornades es va encarar amb una ponència molt pràctica i àgil sobre infraccions penals derivades de les crisis familiars, que va anar a càrrec dels advocats Jesús Urraza Abad i Kepa Ayerra Michelena. Les Jornades les va cloure la Il·lma Sra. Rosa M. Mas Piña, magistrada del Jutjat de 1a Instància núm. 12 de família de Palma, juntament amb la professora de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona, Sra. Almudena González García, en la que es tractà sobre l’oposició a les resolucions administratives en matèria de protecció de menors.

Srs Jesus Urraza i Kepa Ayerra Sra. Rosa M. Mas
 Srs. Jesús Urraza i Kepa Ayerra  Il·lma. Sra. Rosa M. Mas i Sra. Almudena González

Però sens dubte, la gran sorpresa va venir al final de les Jornades quan el president del CICAC, el Sr. Ignasi Puig i Ventalló, va fer entrega al nostre estimat Francesc Vega Sala, President d’Honor de la SCAF, de la placa commemorativa per la seva rellevant trajectòria personal i professional en la defensa i l’impuls del dret de família a Catalunya, reconeixement que no podia ser més encertat doncs el nostre company Francesc és un exemple a seguir i és un enorme honor poder gaudir de la seva persona, dels seus coneixements i de la seva experiència.

Placa commemorativa CICAC Placa commemorativa CICAC Placa commemorativa CICAC
 Srs. Ignasi Puig i Francesc Vega  Placa commemorativa CICAC  Foto de família i cloenda

   

Cristina Moyano Ciurans
Membre de la Junta de la SCAF


Galeria fotogràfica: 

 

Crònica del I Congreso de Familia de l’editorial jurídica SEPIN


Els dies 14 i 15 de novembre de 2019 es va celebrar a Madrid el I Congreso de Familia de l’editorial jurídica SEPIN, en commemoració als 20 anys del naixement de SEPIN Familia y Sucesiones. El congrés va comptar amb la presència i participació de tres magistrats excepcionals, als qui alhora se’ls hi va fer un homenatge per la seva trajectòria professional.

L'Excm Sr. José Antonio Seijas Quintana, magistrat jubilat de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Suprem; l'Il·lm Sr. D. Eduardo Hijas Fernández, expresident de la Secció 22a de Família de l’Audiència Provincial de Madrid i l’Il·lm Sr. D. Julio Picatoste Bobillo, magistrat jubilat de la Secció 6a de l’Audiència Provincial de Pontevedra, varen parlar sobre l’actualitat del Dret de Família i analitzaren els aspectes més polèmics i interessants que es presenten en la pràctica del dia a dia.

Seijas i Hijas Picatoste
 Una representació de la SCAF amb
els Magistrats Hijas i Seijas
 Moment de l'homenatge al Magistrat Julio Picatoste

Varen participar també a les Jornades altres magistrats de reconegut prestigi com l’Il·lm. Sr. Pascual Ortuño Muñoz, la magistrada Il·lma. Sra. Pilar Gonzálvez i l’Il·lm. Magistrat Sr. Francisco Javier Forcada, entre d’altres.

Seijas i Gonzalvez Forcada
   

Una representació de la SCAF va ser present en aquestes jornades i en l’homenatge i reconeixement a aquests tres grans magistrats que, en vàries ocasions, han col·laborat en diferents Jornades formatives organitzades per la SCAF, com a mostra d’agraïment per la seva excel·lent feina i contribució al Dret de Família.

 

 

Cristina Moyano Ciurans
Membre de la Junta de la SCAF

 

 

 

 

Crònica del II Congrès Internacional AIJUDEFA (4-6/12/19)

Els passats dies 4 a 6 de desembre es va celebrar a la ciutat de Santiago de Chile el II Congrés Internacional AIJUDEFA que va comptar amb una significativa representació de socis de l’SCAF i la nostra participació en les diferents ponències i debats on vam poder analitzar el dret comparat amb ponents de Gran Bretanya, Mèxic, Brasil, Xile, Uruguai, França, República Dominicana, Canadà, Costa Rica, Suïssa, Argentina, Itàlia, Portugal, EE.UU, El Salvador i Canadà.

En aquesta ocasió, els advocats membres de l’SCAF participants al Congrés vàrem ser: Mercè Mira (Terrassa), la nostra presidenta; Mariló Lozano (llles Balears) que, en aquest cas, intervenint com a presidenta de l’AEAFA; Sònia Álvarez (Barcelona); Joaquim Bayo (Barcelona), Olga Ortíz (Mataró); Glòria Puig (Barcelona) i Carme Varela (Barcelona), per ordre alfabètic.

El Congrés es va iniciar al Saló d’Honor de la Excma. Corte Suprema del Palacio de Tribunales de Santiago amb la benvinguda del President de la Corte Suprema de Xile, Sr. Haroldo Brito; un representant del Ministeri de Justícia; la Defensora Nacional de Niños, Niñas y adolescentes, Sra. Muñoz i les paraules de la Presidenta d’AIJUDEFA, Sra. López-Muelas i la Presidenta del Congrés, Sra. Horvitz.

Inauguració Congrés

Tot seguit vàrem tenir l’oportunitat d’escoltar al Magistrat de la Corte Interamericana de DDHH, el Ministre Ricardo Pérez Manrique que ens va il·lustrar sobre els 40 anys de trajectòria de la Corte respecte de la Família i Drets Humans.

Intervenció Ministre Ricardo Pérez Manrique

Posteriorment, va tenir lloc el primer panell del Congrés sobre els nous conflictes en la relació filial i on es tractà el tema del canvi de residència principal del fill i les formes de prevenció i sanció de la manipulació o interferència parental amb una molt rigorosa exposició per part de Mariló Lozano.

Nous conflictes en la relació filial

El dia 5 de desembre va començar amb el panell sobre la família i els seus desafiaments actuals on van intervenir juristes de Xile, Espanya i Uruguai i on es va tractar l’aplicació nacional de les convencions internacionals en matèria de protecció de l’adult major i la quarta edat; el matrimoni igualitari i l’adopció homoparental i els seus conflictes internacionals (exposat per la Magistrada Sra. Pilar Gonzálvez); la relació entre l’emancipació dels fills i el dret a rebre aliments i els límits a l'intervenció de l’Estat en la regulació de les relacions de família (exposat per la Magistrada Rosalía Fernández).

Després del debat es va realitzar una presentació sobre el coordinador de parentalitat magníficament exposada i documentada per les nostres companyes, Glòria Puig i Mercè Mira, qüestió que va interessar als Magistrats dels altres estats participants.

Presentació sobre el coordinador parental

El segon panell del dijous 5 de desembre es va dedicar al dret successori amb comparació sobre un cas pràctic respecte de 5 jurisdiccions.

En aquest panell vam tenir ocasió de conèixer la legislació d’Uruguai, Espanya (exposada per la que subscriu aquesta crònica, Sònia Álvarez), República Dominicana, França i Brasil.

Segon panell sobre dret successori

Al tercer i últim panell del dia va tractar-se el dret comparat respecte del divorci: acords pre i post nupcials, on vam poder escoltar la jurisdicció d’Itàlia, EEUU, El Salvador, Portugal i Espanya. En aquest panell també es va plantejar, com a l’anterior, un supòsit pràctic a fi de conèixer quina resolució legal tenia en cada jurisdicció.

El primer panell de la darrera jornada, corresponent al divendres 6 de desembre, va girar al voltant de les eines de Dret Internacional de Família amb ponents de Costa Rica, Canadà, Suïssa i Espanya.

Vam comptar com a moderadora amb la Sra. Verdugo, representant de l’Autoritat Central de Xile i es van tractar qüestions com la interpretació de l’article 13 segon paràgraf de la Convenció de l'Haia (objecció del menor) essent ponent, el Sr. Ignacio Goicoechea (representant per Amèrica Latina i el Carib de HCCH). També es va analitzar el Conveni de La Haia 1996 respecte de la protecció dels nens en temps de globalització; el Jutge d’enllaç, Autoritat Central i principi de reciprocitat; Tractats sobre adopcions internacionals i finalment, el nostre company Joaquim Bayo, va exposar la Convenció sobre Drets del Nen com a font del dret d’aplicació directa a nivell nacional.

Convenció sobre Drets del Nen com a font del dret d aplicació directa a nivell nacional

Seguidament va tenir lloc la presentació dels Abogados colaborativos de Familia ACF per part de la presidenta i de la tresorera de l'Associació, amb molt d'interès pels advocats.

Al segon panel de la tarda es va parlar sobre sentències i tendències internacionals amb participació de les jurisdiccions d’Uruguai, Espanya, Argentina, UK i Brasil. Es va tractar l’autonomia progressiva del nen com a part del procés judicial; els criteris de desafectació de la vivenda familiar; la indemnització dels danys a les relacions familiars; els adults vulnerables i la seva protecció internacional i l’abús del dret en família.

I, finalment, l’últim panell del congrés va tractar sobre els drets i obligacions entre pares i fills. Tema absolutament interessant on es van plantejar les qüestions des d’una vessant molt pràctica i amb intervenció de jurisdiccions dels EEUU, Brasil, Uruguai, França i República Dominicana.

En continuïtat d’acte, es va fer la cloenda solemne del Congrés per part de la Presidència i la presentació del III Congrés AIJUDEFA 2020, que per alegria de tots nosaltres tindrà lloc a Sevilla al proper mes de setembre i en la que us animo a participar-hi!!

Cloenda

 

Sònia Álvarez Gómez
Advocada membre SCAF

 
Més articles...