Lloret de Mar

Nom
Otegui Aguerre, Maria del Huerto
Bascompte Dalmau, Ramir J.