Accés usuaris
Piulades

Nota: Jornada a la Universitat de Lleida (26 abril 2017 - Sala d'Actes de l'Edifici del Rectorat)

Jornada sobre "Balances y Retos de las Personas con Discapacidad: X Aniversario de la Convención de Nueva York", celebrada el 26 d'abril del 2017.

En el marc de col·laboració que tenim signat amb la Universitat de Lleida, el Departament de Dret Privat va organitzat aquesta Jornada per celebrar el Desè aniversari de la Convenció de Nova York sobre els drets de les persones amb discapacitat, signat el 15 de desembre de 2006, que obliga als Estats que l’han signat a posar la seva legislació sobre els discapacitats amb conformitat amb els principis que inspirant la Convenció i que aquesta recull en el seu art. 3, entre els que figuren “El respecte de la dignitat inherent a tota persona, l’autonomia individual, inclosa la llibertat de prendre les pròpies decisions, i la independència de les persones.”, “La participació i inclusió plenes i efectives dins la societat.”, i “La igualtat d’oportunitats”. Aquest Conveni va ser signat per Espanya i va entrar en vigor el 3 de maig de 2008. El preàmbul del Llibre II del Codi Civil de Catalunya ja reconeix haver-ho tingut en compte.

La SCAF va ésser invitada a participar-hi junt a la "Fundació Aequitas" (Fundació del Consell General del Notariat) i de la "Federació Allem" (Agrupació lleidatana d'entitats de suport a persones amb discapacitat).

La SCAF va ésser representada pels companys Sr. Joaquim Betriu, Vicepresident 1er de la SCAF i col·legiat al C.A. Lleida, que substituí a la nostra Presidenta Sra. Mercè Mira que no va poder assistir-hi per motius professionals, el Sr. Francesc Vega Sala i el Sr. Ramon Quintano Ruiz que van ser els Ponents de la 2a Taula d’Experts en la que es va tractar el tema "Concreció d’algunes mesures legals: l’Assistència, els poders i l’autodelació"; i, com era d’esperar, el tema més debatut va ésser el de l’assistència per la seva novetat i per la utilitat que pot tenir en un pròxim futur donat l’augment considerable de l’esperança de vida.

 

Balances y Retos de las Personas con Discapacidad: X Aniversario de la Convención de Nueva York

 

 

 

Projecte EUFam's

En el marc del Projecte EUFam's, el passat mes d'octubre es va organitzar a València, el Quart Seminari d'Intercanvis Nacionals. L'acte va tenir per objecte avaluar l'estat d'aplicació a Espanya dels Reglaments de la UE Dret de família (Brussel·les IIa, Roma III, 4/2009 i 650/2012) i la seva interacció amb les Convencions Internacionals. L'objectiu del Seminari va ser identificar problemes derivats de la pràctica en el procés d'aplicació i l'elaboració de propostes per millorar l'eficàcia dels Instruments Europeus a Espanya.

La presentació del projecte i l'objectiu del Seminari va anar a càrrec d'acadèmics de la Universitat de Milà, la Universitat de València i de la nostra Vocal de la Junta la Sra. Mª del Pilar Tintoré, com representant de la AEAFA. Tres experts en la matèria juntament amb la resta dels participants convidats van abordar qüestions crucials, problemes i possibles solucions que van ser debatuts àmpliament.

Així mateix, en el marc del Projecte, també s'han dut a terme d'altres accions com la preparació d'un qüestionari que va ser difós entre tots els socis de la SCAF, amb una àmplia participació, que ha permès obtenir dades rellevants sobre l'estat de la situació a Espanya.

El següent seminari d'aquest projecte europeu tindrà lloc a Luxemburg el proper dia 12 de maig del 2017 al qual assisitirà, en representació i com a coordinadora del projecte, la Sra. Mª del Pilar Tintoré.

 

EUFam's Project

 

Trobada de la Societat Catalana d'Advocats de Família amb l'ORDRE DES AVOCATS DE PERPIGNAN

En el marc de la difusió i promoció del nostre dret de família, especialment en països de llengua catalana, la SCAF es va posar en contacte amb l'ORDRE DES AVOCATS DE PERPIGNAN, amb la intenció d'establir un primer contacte i les bases d'una futura col·laboració. El col·legi de Perpinyà ja és membre associat del CICAC köpa viagra.

La proposta va ser molt ben acollida pel degà M.TRIBILLAC, i el 12 d'Abril, vam mantenir una agradable reunió a la seu del col·legi d'advocats de Girona; que ens la va cedir molt amablement. A la reunió van ser-hi presents, per part del Col·legi de Perpinyà, el seu Degà i les col·legues Sophie Monestier i Julie Remedie, i per part de la SCAF, el nostre President d'honor Francesc Vega Sala, la presidenta Mercè Mira, les vocals Pilar Tintoré, Cristina Martínez i Concha Ballester, comptant a més amb Ramon Quintano, el nostre vicepresident segon i col·legiat de Girona, que va facilitar molt les coses. Tenim projectat algun intercanvi comparatiu d'idees, amb el dret francès, que esperem materialitzar properament en alguna activitat concreta, i que serà difosa entre els nostres socis esperant que sigui del màxim interès.

 

Concha Ballester

Trobada de la SCAF amb l' Ordre des Avocats de Perpignan

 

Crònica de les XIV Jornades de Dret de Família de Barcelona

 

Les XIV Jornades de Dret de Família van tenir lloc els dies 24 i 25 de novembre a The Imperial, l’antic Saló Imperial del Tradicional Hotel Ritz de Barcelona.

Vista general The Imperial

L'Honorable Sr. Carles Mundó Blanch, Conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, i la Sra. Mercè Mira Cortadellas varen dirigir unes paraules de benvinguda als prop de 260 assistents presents per a, acte seguit, donar inici a les Jornades. El Conseller va aprofitar la seva intervenció per a anunciar que, abans d’acabar l’any, entrarà en funcionament el Registre de parelles estables a Catalunya; que va crear el Decret llei 3/2015, de modificació de la Llei 25/2010, i amb el que es pretén crear els instruments necessaris per a estendre la igualtat dels drets civils de què gaudeixen les parelles estables a Catalunya des de 1998, a l’àmbit dels drets de caràcter públic, per facilitar l’acreditació de l’existència de la parella estable com, per exemple, per accedir a percebre la pensió de viduïtat de la Seguretat Social.

Inauguració XIV Jornades BCN 

La primera intervenció va ser a càrrec del Magistrat del Tribunal Constitucional Juan Antonio Xiol Rios, que va exposar quin era el contingut constitucional del Dret de Família; és a dir, en quina forma i dins de quins límits ve a recollir el Dret de Família dins de la Constitució espanyola. Assenyalà des de bon començament que la Constitució espanyola concep el sistema jurídic des d’una perspectiva individual i la família és un dels grups en que es pot integrar l’individu. A continuació va exposar els drets fonamentals que tenen relació amb la família com són els de llibertat i igualtat, dret a l’honor, el dret a la vida i a la integritat física i moral, el dret a la intimitat, a la inviolabilitat del domicili, al secret de les comunicacions, a la pròpia imatge i a la llibertat religiosa, acabant la seva ponència amb l’estudi de la protecció de la família com a principi rector de la política social i econòmica.

 1a Ponència

El Sr. Francesc Xavier Pereda, Magistrat President de la Secció 18a de l’Audiència Provincial de Barcelona, va fer un repàs de les tendències legislatives i de la situació jurisprudencial actual de la guarda compartida, tant a nivell del TC, TS, TSJC i AP.

Va deixar constància de que, tot i que el TS i el TSJC defensen la guarda compartida, en la seva opinió la tendència està canviant, ja que s’han de valorar els matisos jurídics que poden existir en cada cas concret. També va incidir en el fet de que no es pot identificar guarda compartida amb repartiment igualitari del temps i que, en definitiva, el realment important és la paternitat i maternitat responsables. Per últim, va donar una dada: hi ha més casos significatius de fracàs de la guarda compartida que de la monoparental.

2a Ponència 

El Magistrat Carlos Puigcerver, que té adjudicada en exclusiva la tramitació de tots el concursos de persona física de Barcelona, ens va fer una exposició bàsica sobre el concurs de persona física, però va dirigir la seva ponència a les possibilitat d’acollir-se al Benefici d’Exoneració del Passiu Insatisfet; benefici que s’aconsegueix, preferentment, amb la tramitació d’un Acord Extrajudicial de Pagaments que es tramita davant Notari, la presentació d’un Concurs Consecutiu per part del Mediador Concursal, la liquidació patrimonial i la concessió de l’exoneració, que és el que coneixem com a SEGONA OPORTUNITAT.

3a Ponència 

La Sra. Ma. Eugènia Alegret, Magistrada del TSJC, va presentar una ponència sobre la prestació compensatòria en la doctrina del TSJC, incidint en una de les principals novetats del Llibre II del Codi civil de Catalunya; com és el caràcter essencialment temporal de la prestació, excepte si concorren circumstàncies excepcionals que facin aconsellable acordar-la amb caràcter indefinit. També va fer especial referència a les formes de pagament, ja sigui en capital, en béns o de forma mixta (capital/béns).

4a Ponència 

El Sr. Antonio Javier Pérez Martín, Magistrat del Jutjat de Primera Instància núm. 7 de Còrdova, va presentar un estudi acurat i exhaustiu sobre la divisió de la cosa comuna i va fer una exposició sobre les diferents resolucions d’interès relacionades amb el tema tractat.

5a Ponència 

La Sra. Carolina Marín Pedreño, advocada i solicitor al Regne Unit, va donar una interessant visió política del Brexit, des del punt de vista del resident al Regne Unit; expressant la preocupació dels advocats de família britànics i altres forces jurídiques per tal que el dret de família es tingui en consideració a l'hora d'arbitrar i articular la sortida de la Unió Europea. Va exposar amb precisió aquells tractats internacionals, com el principalíssim Conveni de la Haia, que no es veuran afectats per la ruptura, tenint en compte que van ésser subscrits per Anglaterra com a país individual, així com aquells reglaments europeus, que sí es veuran afectats, per haver-se subscrit pel Regne Unit com a país de la UE. Va afegir una interessant casuística sobre aquesta última qüestió.

6a Ponència 

 

Carta de felicitació al Sr. Oriol Rusca pel seu nomenament com a President del CICAC

 

Benvolgudes i benvolguts,
 
Us adjuntem per al vostre coneixement la carta de felicitació que vam fer al company Sr. Oriol Rusca pel seu nomenament com a President del CICAC, carta que va ser contestada donant-nos les gràcies.
 
Cordialment,

 

Carta de felicitació enviada al Sr. Oriol Rusca (PDF)pdf_icon