ELS DIVENDRES DE L’SCAF, la formació virtual per a les sòcies i socis de l’SCAF

Divendres, 18 de desembre, l'Il·ltre. Sr. José Pascual Ortuño Muñoz, President de la Secció 12a de l'Audiència Provincial de Barcelona, i l'Il·ltre. Sr. Francesc Xavier Pereda Gámez, President de la Secció 18a de l'Audiència Provincial de Barcelona ens parlaran de les resolucions judicials singulars del segle XXI. Presenta la Sra. Mercè Mira i Cortadellas, advocada i Presidenta de l'SCAF. Modera el col·loqui posterior la Sra. Cristina Moyano Ciurans, advocada i vocal de la junta directiva de l’SCAF.