Menu
Your Cart

Proclamació candidats electes 2022


Atès que el nombre de candidats proclamats el passat 4 d'abril coincideix amb el nombre de càrrecs de la Junta a renovar i atès que no s'ha presentat cap impugnació sobre les candidatures, d’acord amb el que estableix l’art. 3.5 del Reglament electoral de la SCAF, la Junta Directiva desconvoca les eleccions previstes pel dia 29 d'abril de 2022 i declara electes els següents candidats:


- Sra. M. Antònia Mateu Gelabert

- Sra. M. Mercè Mira i Cortadellas
- Sr. Ramon Quintano Ruiz
- Sra. Irma Roldán Mazana
- Sra. Paola Tamborero Font
- Sra. M. del Pilar Tintoré Garriga