Menu
Your Cart

La SCAF


Benvinguts a la pàgina de la Societat Catalana d'Advocats de Família (SCAF), una associació sense ànim de lucre nascuda l’any 2003 que compta amb uns 500 associats que exerceixen com a advocats de familia a Catalunya i Balears.

Els objectius de la SCAF són fomentar l'estudi i difondre el coneixement de la legislació, jurisprudència i doctrina en matèria de Dret de Familia en el sentit més ampli de l'expressió, així com la seva evolució; tot incloent totes aquelles branques del Dret que tinguin incidència en la família o en les altres formes de convivència o relacions familiars i, expressament, en les matèries regulades pel Dret Català. 

També volem millorar la formació dels advocats en Dret de Família, promoure reformes en qüestions de Dret de Família, canalitzar la opinió dels associats i manifestar-la en publicacions i tota mena de fórums, fomentar la pràctica dels arbitratges de dret privat i establir publicacions per tal de promoure i informar sobre aspectes relatius al Dret de Familia i especialment el català.

En aquesta pàgina et presentem un complet directori dels advocats i advocades de família de Catalunya i Balears, experts en els diferents àmbits del dret de família, que són: separacions, divorcis, nul·litats, nul·litats eclesiàstiques, les parelles de fet, els acords pre i post-nupcials-convivència, la guarda i custodia, el règim de visites, l’ús del domicili familiar, la manutenció dels fills, la pensió compensatòria, la liquidació del règim econòmic matrimonial, els procediments de filiació/paternitat, els procediments de capacitat, els recursos d’Apel·lació, els recusos de casació (Tribunals Superiors), la violència de gènere, domèstica i infantil, els desemparaments, atenció a la infancia, dret públic, adopcions, el dret Internacional de Família, la sostracció de menors, la mediació i les successions. 

A més hi trobaràs tota l’actualitat propia del dret de familia, i en la part privada d’associats, formació específica, un fórum de la professió, jurisprudencia, etc. Esperem que gaudeixis de la pàgina i que ens tornem a trobar aviat.