Menu
Your Cart

Proclamació candidats per a renovar la Junta Directiva 2024


Atès que el nombre de candidats proclamats el passat 22 d'abril coincideix amb el nombre de càrrecs de la Junta a renovar i atès que no s'ha presentat cap impugnació sobre les candidatures, d’acord amb el que estableix l’art. 3.5 del Reglament electoral de la SCAF, la Junta Directiva desconvoca les eleccions previstes pel dia 17 de maig de 2024 i declara electes els següents candidats:

 

- Sra. Sònia Álvarez Gómez

- Sra. Cristina Guilanyà Bao

- Sr. Javier Lajara Fernández

- Sra. Cristina Martínez Vicente

- Sr. Eudald Melendres Antolín

- Sra. Cristina Moyano Ciurans

- Sra. Sara Quetglas Sureda