Més de 250 advocats de família es van aplegar els dies 11 i 12 de novembre al paraninf de la Universitat de Barcelona, per participar a les XVIII Jornadades de Dret de Família promogudes per la Societat Catalana de Dret de Família (SCAF).

 

A la ponència inaugural “Els drets viduals familiars i la quarta vidual” el magistrat Joan Manel Abril Campoy  va tractar sobre els drets viduals familiars regulats al Llibre segon i al Llibre quart del CCCat on es va fer referència a la interrelació i vinculació entre les diferents institucions jurídiques del dret familiar i successori. El Ponent va exposar la necessitat de reforçar les institucions viduals regulades al Llibre segon per dona’ls hi major practicitat i una eficàcia jurídica superior a l’actual.

 

La ponència del magistrat Xavier Pereda va versar sobre les reformes legals de 2021 en el suport a les persones amb discapacitat on va fer una aproximació a la nova Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica i al nou Decret Llei 19/2021, de 31 d’agost, pel qual s’adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat.

 

Seguidament, la ponència “Dret d’ús. Nou convivent” de la magistrada M. Eugenia Alegret, va consistir en una detallada exposició dels criteris interpretatius del TSJC sobre la qüestió, esmerçats en la seva recent sentència de 3 de maig de 2021, en interpretació de la llei catalana, que va concloure en una decisió discrepant de la jurisprudència del Tribunal Suprem espanyol, a la que, per altra banda, també va criticar, doncs al seu entendre es contradictòria amb la seva doctrina de que l’atribució de l’habitatge familiar als menors és una manifestació del interès superior del menor. La Ponent entén que l’aixecament de l’atribució d’ús per  causa de nou convivent, en cas d’atribució de la guarda, només es pot plantejar si s’acredita que, com a conseqüència del principi de solidaritat del nou matrimoni o parella, els seus mitjans econòmics han augmentat de manera que permetin que els fills menors del primer matrimoni puguin cobrir les seves necessitats residencials en una altre domicili, sense perjudici que, en aquest cas, sigui possible, a més, incrementar la pensió alimentària del progenitor no guardador per la pèrdua de l’ús de l’habitatge familiar.

 

La ponència “Repercussions processals i substantiva de la Llei 8/2021” de l’advocada Silvia Giménez-Salinas va versar sobre la Llei Orgànica 8/2021 de Protecció integral a la infància i l’adolescència en front de la violència. Va donar dades d’aquesta violència a Catalunya i a l’Estat i va fer un recorregut per la nova llei, així com una comparativa d’aquest àmbit en altres països.

 

La taula rodona d’advocats de família de Catalunya i les Illes Balears sobre la modificació de mesures va comptar amb la presencia de la Concha Ballester, el Joan Cerdà, el José Antonio García, l’Aurora López Jiménez, la Regina Vallès i va ser moderada per la M. Antònia Mateu.


La conferencia de clausura la va pronunciar l’advocada Olga Tubau, que va fer una anàlisi de la sentència del ple de la Sala Segona del Tribunal Suprem de 25 de juny de 2020 en relació amb el vessant penal de l'impagament de la hipoteca contemplat en sentència de divorci o separació en relació amb el tipus recollit al art.227.1 del Codi Penal fent gala duna gran claredat expositiva. També va parlar sobre la violència econòmica com a forma de maltractament, tema pel qual està interpel·lat el govern de la nació.