Benvolguts amics,

 La Conselleria de Justícia, per edicte de 25 d’abril de 2013 va sotmetre a informació pública L’Avantprojecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del codi Civil de Catalunya i de modificació de la llei 10/2008 de 10 de juliol del llibre quart del codi Civil de Catalunya, relatiu a les successions.

 Adjuntem a continuació l’avantprojecte i les al·legacions i observacions que ha presentat l’SCAF.

DOGC de 3/05/13. Edicte 25/04/2013 (PDF) pdf_icon

Avantprojecte de llei de modificació (PDF) pdf_icon

Al.legacions i observacions presentades per l'SCAF (PDF) pdf_icon