Benvolgudes companyes i benvolguts companys,
 
El Parlament de Catalunya està tramitant el Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions.
 
Tal com vàrem explicar al nostre web, quan encara es tractava d’un Avantprojecte de llei i atès que la Conselleria de Justícia, per edicte de 25 d’abril de 2013, el va sotmetre a informació pública, l’SCAF va presentar una sèrie d’al·legacions i observacions.
 
Dins del procediment legislatiu hi ha la possibilitat que els grups parlamentaris demanin a algunes entitats que compareguin per donar la seva opinió o formular propostes que els grups parlamentaris puguin recollir i incorporar en el text final de la llei. És per aquest motiu que es va sol·licitar la compareixença d’una representació de la Societat Catalana d’Advocats de Família, davant la Comissió de Justícia i Drets Humans; compareixença que es va efectuar ahir 9 d’octubre i que podeu veure a continuació:
 

{youtube}http://www.youtube.com/watch?v=205yPowGsck|560|315|0{/youtube}


 

Adjuntem, l’escrit d’al·legacions i observacions, presentat el 23 de maig de 2013 a la Conselleria de Justícia, i els escrits amb les esmenes i propostes de modificació del Llibre Segon, presentades el 9 d’octubre de 2014 a la Comissió de Justícia i Drets Humans del Parlament de Catalunya.

Escrit d'al·legacions i observacions, presentat el 23 de maig de 2013 (PDF) pdf_icon

Escrit amb les esmenes i propostes de modificació del Llibre Segon, presentat el 9/10/2014 (PDF) pdf_icon

Annex a l'escrit amb les esmenes i propostes de modificació del Llibre Segon (9/10/14) (PDF) pdf_icon

Instantània de la compareixença          Representació de l'<b>SCAF</b>