El divendres, 25 de març, en Josep M. Solé Chavero, advocat i director de la Fundació SUPPORT, parla sobre “els 14 anys de vigència de la Convenció vers els 6 mesos de vigència de la Llei 8/2021 i del Decret Llei 19/2021” per tal d’analitzar en quin punt ens trobem de la reforma legislativa sobre capacitat jurídica i discapacitat.