El dijous 23 a la tarda i el divendres 24 tot el dia, més de 250 advocats de família de Catalunya, Balears, Andorra i d’algunes ciutats espanyoles es van reunir a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona per a participar a les XX Jornades de Dret de Família de Barcelona. En aquesta ocasió, en el 20è aniversari de la Societat Catalana d’Advocats de Família (SCAF), es va tractar àmpliament alguns aspectes de la guarda compartida, i per això el títol de les Jornades va ser “Sempre guarda compartida? (i altres temes d’interès)”.

La tarda de dijous va començar puntualment amb la inauguració de les Jornades. A la taula hi van ser presents el rector de la Universitat, el Dr. Joan Guàrdia, la directora general de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Sra. Immaculada Barral i Viñals, i la presidenta de la SCAF, Sra. Mercè Mira.


La taula inaugural la van presidir la Sra. Imma Barral, el Dr. Joan Guardia i la Sra. Mercè Mira. 

Acte seguit van començar les ponències, dedicades a l’estudi de la guarda compartida, des d’una perspectiva crítica; qüestionant el seu automatisme i estudiant en definitiva l’aplicació dels seus requisits.

La primera ponència, “la guarda compartida en xifres: llums i ombres de la jurisprudència” va consistir en la presentació d’un estudi a fons realitzat per les advocades i membres de la Junta de la SCAF Sònia Álvarez, Paola Tamborero i M. Antònia Mateu. L’estudi analitzava unes 300 sentències sobre guarda compartida de les audiències provincials.

Una de les principals conclusions és que resulta significatiu el baix nombre de sentències que revoquen el règim de guarda acordat en la primera instància (un 10,21%). Les autores es qüestionaven si això es deu a la demora amb la qual es resolen els recursos d'apel·lació, la qual cosa afavoreix que s'assenti la modalitat de guarda fixada en primera instància. També van evidenciar que dins del règim de guarda compartida, el sistema d’alternança majoritari és el de setmanes alternes disparant-se aquest sistema quan els infants compleixen els 12 anys. Davant de les xifres, les tres autores de l’estudi van presentar algunes llums i ombres extretes de la jurisprudència estudiada.  


A l’esquerra, l’advocada M. Antònia Mateu, i a la dreta, les advocades Sònia Álvarez i Paola Tamborero

Després de la primera ponència, tres magistrats de la Secció núm. 12 de l’Audiència Provincial de Barcelona es van sumar a la taula inicial per debatre, juntament amb els assistents, els resultats de l’estudi. Els magistrats eren la Mercè Caso, la Raquel Alastruey i l’Ernesto Pascual.


A les advocades M. Antònia Mateu, Sònia Álvarez i Paola Tamborero, es van sumar a la taula rodona els magistrats Mercè Caso, Raquel Alastruey i Ernesto Pascual.

El divendres al matí, a primera hora, l’exmagistrat Joaquín Bayo va explicar algunes novetats en la tècnica de cassació. Per l’entrada en vigor del Reial Decret Llei 5/2023, de 28 de juny, hi ha hagut canvis en la cassació civil que han suposat un gir copernicà, ja que s’ha unificat el règim de infraccions substantives i processals en un sol recurs de cassació, tornant així al sistema anterior a la LEC 2000. Aquests profunds canvis no només afecten la cassació estatal, principalment reservada al Tribunal Suprem, sinó també a les cassacions autonòmiques. La reforma, com ja feia la llei catalana, introdueix l'interès cassacional com a única via per al recurs de cassació, tant substantiva com a processal.


El ponent, l’exmagistrat Joaquin Bayo, va estar acompanyat per les sòcies de la SCAF Mariló Lozano i Rosa Artigas

La segona ponència del dia va versar sobre els procediments de jurisdicció voluntària versus la modificació de mesures. En va parlar la magistrada Regina Selva.


La magistrada Regina Selva (centre) va ser acompanyada per les membres de la Junta de la SCAF Cristina Martínez i Paola Tamborero.

La tercera i darrera sessió del matí del divendres va tractar sobre la incidència de la mort a la prestació compensatòria, el que va ser tractat des de la seva vessant civil per l'advocat i company de junta José Antonio García, dels aspectes relacionats amb la pensió de viduïtat, per la catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la UAB, Carolina Gala Duran i dels aspectes fiscals esdevinguts d'aquesta situació per la companya advocada de Barcelona, Patricia Ebrat Ramon.


La Carolina Gala, la Patricia Ebrat i el José Antonio García van ser presentats i acompanyats pels membres de la Junta Quim Betriu i M. Pilar Tintoré.

A la tarda, la Dra. Mónica Navarro-Michel, professora i investigadora de la Facultat de Dret de la UB, va parlar sobre alguns casos pràctics derivats de les tècniques de reproducció assistida. Algunes de les qüestions plantejades han estat les problemàtiques referents a l’ús dels embrions sobrants, la determinació o impugnació de la filiació dels fills, la reproducció post-mortem, el reconeixement de la filiació a Espanya dels fills gestats per gestació subrogada o l’anonimat dels donants i el dret a conèixer el propi origen.


Les advocades Sònia Álvarez i Concha Ballester van acompanyar la ponent, Dra. Monica Navarro-Michel

La darrera taula de la jornada va ser eminentment interactiva, sobre "preguntes i respostes sobre les despeses extraordinàries". Van contestar les preguntes del assistents els magistrats Xavier Pereda, Rebeca González i Manuel Horacio García, de les Audiències provincials de Barcelona, Girona i Tarragona, respectivament. Els conductors de la taula, els advocats i membres de la Junta de la SCAF Irma Roldan, Cristina Moyano i Ramon Quintano van plantejar les preguntes en diferents blocs: entre ells, el concepte de despeses extraordinàries, el consentiment dels dos progenitors en les despeses extraordinàries, el concepte d’urgència i un bloc de preguntes-respostes curtes amb dubtes plantejats moltes vegades. Com a reforç de la taula, el llibre de ponències que van rebre els assistents a les Jornades contenia un capítol ampli amb la doctrina judicial recent sobre les despeses extraordinàries recollida per l’advocat José Antonio García. 


Els membres de la Junta de la SCAF Cristina Moyano, Irma Roldan i Ramon Quintano van acompanyar els magistrats Manuel Horacio García, Xavier Pereda i Rebeca González

Va clausurar les jornades la presidenta del Consell de l’Advocacia Sra. Encarna Orduna i la presidenta de la SCAF, Mercè Mira. Ambdues van felicitar-se per aquestes XX Jornades de Dret de Família de Barcelona. A més, la presidenta de la SCAF va recordar dues dates importants de 2024, per apuntar a l'agenda. La primera, el 26 de gener, a Vic, que tindrà lloc una jornada conjunta amb l'ACEDS, sobre Dret Successori. Per altra banda, els dies 16 i 17 de maig, hi haurà la Trobada de socis de la SCAF a Tarragona, coincidint amb la setmana romana Tarraco Viva.  


La presidenta de la SCAF Mercè Mira i la presidenta del CICAC Encarna Orduna