Organitzat per la Comissió de Formació, el proppassat 27 d´octubre de 2017 va tenir lloc a l’Il·ltre. Col·legi d’Advocats de Sabadell una JORNADA SOBRE DRET DE FAMÍLIA, l’objectiu de la qual era oferir als assistents una aproximació a tot un seguit de qüestions pràctiques, tot oferint una anàlisi de diferents matèries relacionades amb el dret de familia i des de perspectives jurídiques diverses.

La JORNADA es va organitzar en 4 sessions:

La 1a sessió va tenir per objecte LA PROVA EN LITIGIS SOBRE GUARDA DE MENORS, a càrrec de Josep Maria Castro Soto, advocat, i LA PROVA PERICIAL, POT DETERMINAR UN SÍNDROME D'ALIENACIÓ PARENTAL?, a càrrec de la psicóloga forense Agnès Brossa.

A la 2a sessió hi ha intervenir la Dra. Carolina Gala Duran, catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la UAB, per parlar de la INCIDÈNCIA DE LA SEGURETAT SOCIAL EN EL DRET DE FAMÍLIA. PENSIONS DE VIDUÏTAT.

A la 3a sessió hi ha intervenir la Dra. Noelia Igareda Gonzàlez, professora de Filosofia del Dret i investigadora del Grup Antígona de la UAB, que va parlar de LA GESTACIÓ SUBROGADA. DEBATS ACTUALS EN LA LEGISLACIÓ ESPANYOLA I EN EL DRET COMPARAT.

I la 4a sessió va estar dedicada a NOVES ESTRUCTURES FAMILIARS I DE FILIACIONS, a càrrec de José Antonio García González, advocat -que va parlar de la IMPLICACIÓ DE LES NOVES PARELLES DELS PROGENITORS EN EL PLA DE PARENTALITAT-, i de la Dra. Judith Solé Resina, catedràtica de Dret Civil de la UAB -que va parlar de NOVES PATERNITATS I MATERNITATS.

L’obertura de la JORNADA va anar a càrrec del vicedegà de l’ICASBD, Josep Farnés Costajussà qui, en acabar la JORNADA també la va cloure juntament amb la coordinadora de la JORNADA, Mariona Torra Cot, i la presidenta de la SCAF i vocal de la Junta de l’AEAFA Mercè Mira Cortadellas.

La presència de la companya Mercè Mira Cortadellas, aixi com la col·laboració de la SCAF en la preparació d’aquesta JORNADA, va ser motiu d’especial agraïment per part de l’ICASBD i també va deixar palesa la voluntat de col·laboració d’ambdós col·lectius en l’organització de futures Jornades de Formació.

Mariona Torra Cot
Comissió de Formació de l’ICASBD