Aspectes pràctics de l’audiència de les nenes, nens i adolescents (NNiA) i el dictamen d’especialistes (una visió multidisciplinar) - Il·lm. Sr. Xavier Abel Lluch.