El divendres, 18 de juny del 2021, als DIVENDRES DE LA SCAF, l'Il·lm. Sr. José Juan Moreno Ruiz, Magistrat del Jutjat de Primera Instància núm. 19 de Barcelona (família) i, actualment, prestant serveis especials en el CGPJ com a Inspector Delegat en l'àrea civil, va tractar tractar sobre les variables a considerar per les pensions alimentàries: confusió patrimonial entre persones físiques i mercantils.