>> Una àmplia enquesta de l’associació majoritària d’advocats de familia de Catalunya, la SCAF, amb gairebé 500 socis, obté respostes sobre els processos de divorci on hi ha menors implicats.

>> Creuen que l’interès superior del menor no es veu concretat ni respectat: l’exploració del menor per part dels jutges solen durar 10 minuts, en un 80% dels casos el mateix dia de la vista.

>> Un 75% creu que quan el jutge no facilita el resultat de l'exploració (la majoria dels casos) s’està anant contra el dret de defensa de les parts

La Societat Catalana d’Advocats de Família (SCAF), l’organització majoritària del seu àmbit amb gairebé 500 socis a Catalunya i les Illes Balears, ha celebrat aquest dijous i divendres les seves XIX Jornades de Dret de Família de Barcelona, al World Trade Center, on s’han presentat els resultats d’una àmplia enquesta sobre un dels temes tractats a les sessions: l’interés superior del menor. Sempre que hi ha menors implicats en processos de divorci, l'interès superior del menor ha de regir les sentències i consisteix a protegir el desenvolupament integral de l’infant, de manera que pugui tenir una vida plena a nivell material i afectiu. 

Per vetllar per aquest interés, els processos amb menors compten amb un fiscal, però segons les respostes de l’enquesta, només en el 3% dels casos el fiscal demana l’exploració del menor: ho solen demanar principalment els pares. A més, creuen que l’interès superior del menor no es veu concretat ni respectat: perquè l’exploració del menor per part dels jutges sol durar 10 minuts, en un 80% dels casos el mateix dia de la vista, amb els pares presents, i moltes vegades a la mateixa sala de la vista. 

Més de 15 preguntes que conté l’enquesta, algunes quantitatives i altres qualitatives, porten al 90% dels enquestats a respondre que no estan satisfets amb els processos d’exploració ni creuen que l’interès del menor es concreti cas a cas: “moltes vegades, totes les guardes compartides d’un mateix partit judicial o d’un territori son idèntiques: els dimarts i dijous el pare i el dilluns i dimecres la mare, posem per cas, sense atendre als horaris laborals d’un o altre, el seu lloc de residència o qualsevol altre circumstància... son sentències pre-cuinades”, apunta un membre de la junta de la SCAF. 

La solució: més especialització

En el marc de la Jornada, els advocats de família han acordat unes conclusions, on manifesten que, en relació a la llei sobre eficiència judicial en tràmit,  “tots els ciutadans han de rebre la mateixa qualitat en la resposta judicial als seus conflictes en relació amb els nens, les nenes i els adolescents en situació de violència o risc, dels cònjuges i convivents, especialment les dones més desafavorides per la crisi de la parella i de les persones amb discapacitat i amb necessitat de mesures de suport.

Els Partits que donen suport a un Govern que ha promogut lleis d'igualtat, de gènere i de protecció de la infància i l'adolescència han de donar suport decididament a un sistema de justícia per als més desafavorits de la societat, visquin on visquin, amb la creació de tribunals i jutges especialitzats en infància, família i capacitat.” “És imprescindible que aquestes matèries siguin ateses per jutges i jutges especialistes.”