Jornada sobre Drets de Família i Successions

Reflexions jurídiques

i processals vinculades.

23 de febrer de 2024 | Museu Episcopal de Vic.

 PRESENTACIÓ 

La Societat Catalana d’Advocats de Família (SCAF) i l’Associació Catalana d’Especialistes en Dret de Successions (ACEDS) van crear el 2016 una comissió de treball integrada per membres de totes dues juntes directives. El febrer organitzen a Vic una Jornada amb la colaboració de l'Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic sobre aspectes relacionats amb les seves àrees d'interès. 


 INSCRIU-TE AQUÍ 

9:30  Recepció i entrega de material.

9:45  Benvinguda

A càrrec de:

Sr. Rogeli Montoliu Casals

Degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic

Dra. Immaculada Barral Viñals

Directora General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació de la Generalitat de Catalunya

Sr. Ramon Pratdesaba Ricart

President de l’ACEDS

Sra. Mercè Mira i Cortadellas

Presidenta de la SCAF.


10:00  Nul·litat del testament per falta de capacitat i requisits formals.

Sr. Antoni Bosch Carrera

Notari.

Sra. Raquel Franco Manjón

Advocada.

Dr. Jaume Tarabal i Bosch

Professor agregat de Dret civil. Universitat de Barcelona.

Modera Sr.Joan Vidal de Llobatera, Advocat


11:00  Comunicació encarregada per la organització sobre els subjectes atorgants dels pactes successoris: Reflexions sobre la funcionalitat de l’article 431-2 CCCat i la necessitat de la seva revisió.

Sr. Rogeli Montoliu Casals

Degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic

Sr. Ramon Pratdesaba Ricart

President de l’ACEDS


11:30  Torn obert de paraula

11:45  Pausa Cafè


12:15  Famílies reconstituïdes en el dret de família i el dret de successions.

Dra. Judith Solé Resina

Catedràtica de Dret Civil de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Dr. Antoni Vaquer Aloy

Catedràtic de Dret civil a la Universitat de Lleida.

Modera: Sra. Pilar Tintoré Garriga. Advocada


13:00  Torn obert de paraula


13:15 Ponència de clausura: Cal repensar els drets de família i de successions en societats on arribarem a viure 100 anys?.

Dra. Elena Lauroba Lacasa

Catedràtica de Dret civil. Universitat de Barcelona.

Modera: Sra. Pilar Pérez Valenzuela. Advocada.

13:40  Torn obert de paraula

14:00  Cloenda de la Jornada


 INSCRIU-TE AQUÍ 


ORGANITZEN:

Associació Catalana d’Especialistes en Dret de Successions (ACEDS)

Societat Catalana d’Advocats de Família (SCAF)

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic


COMITÈ CIENTÍFIC ASSESSOR:

Sr. Joaquim Betriu Monclús

Dra. Esperança Ginebra Molins

Sra. Ma del Pilar Tintoré Garriga


Les ponències es realitzaran en la llengua del ponent. No es preveu servei de traducció.