Els propers 5 i 6 de maig se celebrarà la I Jornada de Dret de Família AEAFA & SCAF a Eivissa, sota l'organització tècnica de Libertas Ediciones.


  PROGRAMA SENCER I INSCRIPCIONS     

  PROGRAMA D'OCI I CULTURA  


PROGRAMA

Dijous

16.00 h. Acreditació i entrega de documentació

_

16.30 h. Obertura i presentació de la jornada

Hnble. Sr. D. Vicent Marí Torres. President del Consell Insular d´Evissa

Dña. María Dolores Lozano Ortiz. Presidenta de l'AEAFA

Sra. Mercè Mira i Cortadellas. Presidenta de la SCAF

Sra. Francisca-Maria Cardona Prats. Lletrada de l'ICAIB i membre de l'AEAFA i l'SCAF

_

17.00 h. La determinació del règim econòmic matrimonial. Capitulacions i règim legal supletori

D. Fernando Ramos Gil. Notari.

_

18.30 h. Pausa

_

19.00 h. Règims econòmics i Dret Internacional (referència a les parelles de fet)

D. Federico Garau Nebot. Catedràtic de Dret Internacional Privat de la UIB.

_

21.45 h. Sopar opcional. Hotel Torre del Mar Eivissa


Divendres

10.00 h. La compensació econòmica als règims de separació de béns.

Dña. Beatriz Verdera Esquerre. Catedràtica de Dret Civil de la UIB

Sra. Sonia Álvarez Gómez. Vocal de la Junta de la SCAF

D. Gonzalo Pueyo Pont. Advocat. Expressident de l'AEAFA

_

12.00 h. Pausa.

_

12.30 h. Dret de crèdit i reintegrament al règim de separació de béns.

Sra. Olga Cardona Guash. Professora de Dret Civil de la UIB

_

14.00 h. Pausa.

_

16.30 h. Altres règims econòmics matrimonials.

Dña. Beatriz de Pablo Murillo. Advocada. Vocal de la Junta Directiva de lAEAFA

Dña. María Cristina Chárlez Arán. Advocada

_

18.00 h. Qüestions processals en la liquidació dels règims econòmics matrimonials.

Dña. María Àngels Parra Lucán. Magistrada del Tribunal Suprem.

_

19.30 h. És necessari un règim econòmic matrimonial?

D. Francisco Vega Sala. Expressident de l'AEAFA i de l'SCAF.

Sra. Carmen López-Rendo Rodríguez. Advocada. Tresorera de l'AEAFA.

_

20.00 h. Clausura

Excm. Sr. D. Rafael Ruíz González. Alcalde de lAjuntament dEivissa