CONVOCATÒRIA DE BECA

 

La Societat Catalana d’Advocats de Família (SCAF) atorga una beca de 1.000.-€ per assistir a la Jornada sobre els pactes prenupcials, que organitzat per LexisNexis, es celebrarà a Paris el dia 12 de desembre de 2012 i que el programa figura penjat en aquesta mateixa entrada en format PDF.

Els candidats poden trametre la seva petició, abans del dia 6 de desembre de 2012, a la Secretària de la Junta Directiva (info@scaf.cat), al·legant els seus mèrits. És imprescindible parlar francès a un nivell que permeti comprendre una conferència.

El becari que hagi estat escollit haurà de facilitar a la SCAF una còpia de la documentació rebuda a fi i efecte de poder-la distribuir entre els socis i farà una breu exposició sobre el que s’hagi tractat a la reunió de Paris.

La beca serà pagada al lliurament de la documentació.


Programa i full d'inscripció LES CONTRATS NUPTIAUX (PDF) pdf_iconAccés al web de la jornada