Aquestes Jornades són les primeres d’un tríptic que, al llarg de dos anys, pretenen fer un estudi acurat i rigorós del Llibre II del Codi Civil de Catalunya.


La primera part d’aquest tríptic s’intitula “La primera lectura” i no és més que això, una primera lectura que han acceptat fer-la Professors de Universitat a qui els hi hem demanat que valorin les innovacions i Magistrats de Jutjats de família que seran els primers que hauran  d’utilitzar el Llibre II i que, sense dubte, faran la lectura tenint com a nord la seva aplicació pràctica.  En aquesta “primera lectura” no pot faltar un Notari a  qui, el Llibre II, els hi dóna un paper agredolç. A tots els que han acceptat participar com ponents els hi agraïm aquesta valentia d’ésser els primers a pronunciar-se.


En quant als advocats és millor que no participin en aquesta primera lectura, no fos cas que, mancats encara d’altres criteris, fóssim excessivament crítics. Siguem, com és norma en la nostra professió,  prudents i ponderats i escoltem primer als altres.


La segona part, que serà l’objecte d’unes Jornades a finals del 2011, sota el títol de “La primera experiència”, recollirà les primeres conseqüències de l’aplicació del Llibre II, les primeres dificultats, les primeres sorpreses, els primers avantatges, les primeres contradiccions i, Déu ho vulgui, la constatació de millores. Seran unes Jornades  que es preveuen amb una gran aportació fàctica i casuística i amb moltes preguntes en els col·loquis als que se’ls hi donarà una major importància.


La tercera i última part, “La primera reflexió”, serà l’anàlisi de l’aplicació, durant dos anys, del Llibre II. Serà apassionant verificar en què s’haurà convertit el que haurem dit els propers dies 25 i 26 de novembre en la “La primera lectura”.


Al final d’aquestes tres Jornades, l’estudi acurat i rigorós de que parlàvem al principi es concretarà en un dictamen que la Junta Directiva de la SCAF es compromet, ja des d’ara, a elaborar a fi i efecte de que el poder legislatiu (en el sentit més ampli de l’expressió i en tots els seus graus) conegui el resultat de la reforma que, amb el Llibre II, ha pretès fer del Dret de família.


Adjunt us remetem el programa i full d’inscripció d’aquestes primeres Jornades, tot esperant que ens puguem veure tots.

 

Programa i full d'inscripció (PDF) pdf_icon