El divendres 18 de juny del 2021, als Divendxres de la SCAF, l'Il·lm. Sr. José Juan Moreno Ruiz, Magistrat del Jutjat de Primera Instància núm. 19 de Barcelona (família) i, actualment, prestant serveis especials en el CGPJ com a Inspector Delegat en l'àrea civil, va tractar sobre les variables a considerar per les pensions alimentàries: confusió patrimonial entre persones físiques i mercantils.

Els Divendres de la <b>SCAF</b>. Juan José Moreno Ruiz

Moreno va començar l’exposició recordant que la família segueix estant completa però amb un nou model de família i que els advocats haurien de preguntar-se, davant d’una ruptura, què necessita aquesta família per no judicialitzar la relació en el temps, perquè es minimitzin els efectes sobre els menors.

Sobre la pensió d'aliments va recordar que és una obligació legal pels fills menors, una qüestió d'ordre públic, i que és relativa, sense criteris fixos, sempre en funció de la capacitat del progenitor i la necessitat del fill o fills. Conscient de la manca de criteris, el CGPJ ha publicat unes taules orientatives, no vinculants, però que ajuden molt. De totes maneres, Moreno creu que haurien de ser les parts que acreditessin amb els mitjans que compten, i que el jutge comptés amb un dossier complet per poder prendre les decisions.

La sessió, que va tenir una durada d’una hora, va comptar amb un torn obert de preguntes i amb el recordatori final per part de la Sònia Álvarez que el mes de juliol no hi haurà divendres de la SCAF perquè se celebrarà el 40 aniversari de la Llei del divorci.