La presidenta de la SCAF Mercè Mira i la vocal Mª del Pilar Tintoré Garriga van assistir, en nom de la SCAF, que havia estat convidada, al Fòrum Europa Tribuna Catalunya. Aquest acte va tenir lloc el dia 16 de febrer del 2024 a l'Hotel Palace de Barcelona i va comptar amb la intervenció de la Hble. Sra. Gemma Ubasart i González, Consellera de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat de Catalunya.

El Fòrum Europa Tribuna Catalunya és un espai important per al diàleg i la reflexió a Catalunya, ja que està constituïda com una  plataforma per a l'intercanvi d'idees i la reflexió sobre assumptes crucials per a la societat catalana. 

La Consellera Gemma Ubasart i González va tractar qüestions sobre les reformes legals, accés a la justícia, els drets civils i polítics, posant-se el focus d'atenció en la situació i evolució de la nostra justícia penitenciària, destacant-se també els avanços que del sistema Barnahus, que són espais adaptats per a assistir a les víctimes menors d'edat que han sofert abusos sexuals, estan portant-se a terme per tot el territori català, i com des de la conselleria de justícia s'està col·laborant per a poder contribuir a una millor coordinació entre les diferents administracions implicades.