La Societat Catalana d'Advocats de Família (SCAF) celebra el recent acord al què han arribat els magistrats dels vuit jutjats de primera instància de Família del partit judicial de Barcelona en relació a l'exploració de Nens, Nenes i Adolescents (NNiA). Aquest acord pretén unificar els criteris en els diferents jutjats, i en concret es comprometen a que "Els NNiA no seran explorats judicialment el dia de la vista o judici assenyalat, llevat que així s'hagi acordat expressament per l'òrgan judicial".

Els jutges que signen l'acord són els responsables dels jutjats de primera instància núm 14 (Xavier Abel Lluch), el nº 15 (Teresa Fernández de Córdoba), el 16 (Cristina Blanco Finez) el 17 (Elena Camps Martín), el 18 (Regina Selva Santoyo), el 19 (Montserrat Carceller Valls), el 45 (Ernesto Pascual Franquesa) i el 51 (Eva Atares García).

Nens jugant

A més d'acordar que els NNiA no siguin explorats judicialment el dia de la vista, els jutges han acordat que les parts puguin sol·licitar del mateix jutjat la seva exploració judicial a través dels tràmits i escrits previstos en el procediment, on es resoldrà de forma expressa sobre aquesta petició.

M. Pilar Tintoré, membre de la Junta de l'SCAF, considera que "És beneficiós per a tots l'acord adoptat. És perjudicial per als NNiA acudir als jutjats el mateix dia del judici, just en un moment de conflicte entre els seus progenitors. És perjudicial tant per als fills com per als pares."

A més, Tintoré celebra aquest acord perquè "contribueix a l'acompliment d'un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 de Nacions Unides, on s'advoca per una justícia amigable per tots els nens, nenes i adolescents". "D'ara endavant -apunta Tintoré-, en aquells procediments on un NNiA estigui implicat, s'hauria de prendre mesures sempre pensant en el seu interès, i en el cas de les audiències judicials, valorar els seus horaris escolars i d'activitats per evitar la seva absentisme escolar”