El Consell de l'Advocacia Catalana (CICAC) ha acollit el passat 18 de setembre la constitució de l'Àgora per al Dret Civil Català, un espai de trobada institucional en el qual participaran entitats públiques i privades i juristes de reconegut prestigi. L’objectiu d’aquest nou instrument és compartir i impulsar iniciatives i propostes per aconseguir un millor coneixement i aplicació del Dret Civil Català en la vida diària de la societat catalana. En representació de la la SCAF, hi ha participat la presidenta Mercè Mira i Cortadellas

El projecte compta amb la implicació d’entitats com el Col·legi Notarial de Catalunya, el Col·legi de Registradors-Deganat de Catalunya, el Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya, la Societat Catalana d'Advocats de Família (SCAF), l’Associació Catalana d’Especialistes en Dret de Successions, els Col·legis d’agents de la propietat immobiliària i d’administradors de finques o la Comissió de Codificació de Catalunya, entre d’altres. També hi participen universitats, el TSJC o el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.