Els passats dies 11 a 15 de juny es va celebrar a la ciutat de Oporto, el V Congrés Internacional d’AIJUDEFA sota el títol de Camins creuats en el dret internacional de família y successions.

Al Congrés van assistir la nostra Presidenta, la Mercè Mira i la nostra Vicepresidenta segona, la Sònia Alvarez i les nostres vocals, la Paola Tamborero i la Pilar Tintoré.

Per part de l’Associació, es va mostrar interès en que la Sònia i la Paola exposessin el treball que van realitzar per la SCAF a les nostres XX Jornades de Barcelona, els passat mes de novembre de 2023.

Les nostres companyes van intervenir a la Ponència del dijous 13 de juny amb una intervenció que portava per títol, “Custodia Compartida vs. Custodia Absoluta. Globalilidad de los criterios orientadores y estudio estadístico de su seguimiento judicial”

La intervenció va propiciar molt interès entre els assistents (juristes de 24 països ) en tant en quan va sorprendre l’existència dels criteris legal (no jurisprudencials) per determinar la guarda, del article 233-11 CCCat  i sobre tot, els resultats de l’estadística.