La presidenta i la vocal de la SCAF Mercè Mira i Sònia Álvarez van assistir, el dia 28 de febrer, a la Jornada "La competència de la Generalitat en matèria de Dret Civil: anàlisi retrospectiva i reptes de futur en matèria d’obligacions i contractes". Aquesta Jornada, va ser organitzada pel Departament de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació i el Departament d’estudis i iniciatives autonòmiques de l’Institut d’Estudis d’Autogovern.

La Jornada, que va ser inaugurada per la honorable Sra. Consellera de Justícia Sra. Gemma Urbasart i el Director de l’Institut d’Estudis d’Autogovern, Sr. Joan Ridao es va centrar en l’anàlisi de les bases de les obligacions i els Drets civils autonòmics i els límits competencials del legislador català en relació a la codificació pendent del Llibre VI. 

Van intervenir la Dra. Asua, catedràtica de Dret Civil de la UPV / EAU; la Dra. Arroyo, catedràtica de Dret Civil de la UB; el Dr. Martí, catedràtic de Dret Civil de la UdG i la Dra. Arnau, professora agregada de Dret Civil de la UB. 

Es va analitzar els esculls constitucionals als quals s’enfronta la legislació catalana al regular les qüestions d’obligacions i contractes amb un anàlisi minuciós i interessant de la Sentència del Tribunal Constitucional 132/2019. També es va fer menció de la necessitat d’una regulació autonòmica sobre responsabilitat extracontractual i la transposició de les Directives europees en matèria de consumidors en l’àmbit del Dret Català.

Una jornada molt enriquidora, on la SCAF va estar convidada.