COMUNICAT ENVIAT ALS MITJANS

El museu episcopal de Vic ha acollit una Jornada sobre Drets de Família i Successions organitzada per la Societat Catalana d’Advocats de Família (SCAF), l'Associació Catalana d'Especialistes en Dret de Successions (ACEDS) i l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Vic.  

Un dels temes més candents, sobre el qual la SCAF porta anys alertant, l’ha posat sobre la taula la catedràtica de Dret Civil de la Universitat Autònoma Judith Solé. Fins ara, a Catalunya, fent ús del Dret Civil propi, les parelles de fet teníen gairebé els mateixos drets que els matrimonis, a diferència d’altres parts de l’Estat. Però ara això està a punt de canviar. 

“El Tribunal Constitucional es va pronunciar fa anys sobre una llei navarresa semblant a la catalana, i la va declarar inconstitucional”, recorda Solé. En una llei pionera a l’Estat, des de fa més de 10 anys, el Codi Català equipara el matrimoni i les parelles de fet en gairebé tot, també quan es tracta de la successió o herència, però, ara, a l'empara d’aquest pronunciament de l’alt Tribunal sobre la llei navarresa, fa pocs dies, a Catalunya, una de les parts en un procès legal ha negat que la parella del difunt tingués dret a heredar i ha plantejat una qüestió d’inconstitucionalitat. 

“Quan aquesta sentència es dicti sobre la llei catalana, que serà en breu, suposarà que gran part de la normativa catalana ara vigent sobre les unions estables quedarà absolutament inaplicable perquè és inconstitucional i això a efectes pràctics significarà que les persones que estan convivint com a parella estable no tindran, entre altres, el dret de successió, de succeir-se entre ells. Per tant si no es fa un testament  on es deixen els béns al convivent un cop morta la seva parella, no heretarien”, recalca Solé

Aquesta és una de les moltes qüestions que han debatut un centenar de juristes, advocats, notaris, registradors o acadèmics a Vic en el marc de la segona jornada sobre els drets de família i successions. “El Dret de Família i el Dret de Successions van interrelacionats”, deia la Mercè Mira, presidenta de la SCAF. “El Dret de Família tracta, els drets de la persona des d’abans de néixer, des que és un nasciturus, fins després de morir, que el seus successors tracten sobre els béns que ha deixat”. Com en el món del dret no tot està escrit i hi ha una part subjecte a la interpretació, especialment en el cas de les successions, els experts recomanen una bona planificació:  “Quan tu tens patrimoni, que avui dia tothom té alguna cosa, i tens fills de diferents matrimonis, o t'has separat, o hi ha una persona amb discapacitat, és imprescindible que aquest assumpte es tracti correctement en vida, quan estàs bé, i el planifiquis, sinó després passa el què passa: moltes vegades la intervenció judicial i es donen aspectes i conseqüències no desitjats”, diu en Ramon Pratdesaba, president de l’ACEDS. 

Aquesta jornada, segons Rogeli Montoliu, degà dels advocats de Vic, es plantejava “reflexionar sobre cap on ha d'avançar el dret de família i el dret de successions de catalunya davant dels canvis socials que són molts i molt profunds i cada vegada succeeixen amb més rapidesa: el dret s'ha d'adaptar a aquests canvis perquè puguem continuar sent útils a la societat”.