Des de la SCAF us comuniquem la trista notícia que ens ha deixat en Francesc Vega Sala, cofundador i president d'honor de la Societat Catalana d'Advocats de Família (SCAF).

Francesc (Paco) Vega Sala va néixer el 1929. Va cursar la llicenciatura de Dret a la Universitat de Barcelona, la llicenciatura de Dret Canònic a la Universitat Pontifícia de Salamanca i la Diplomatura en Dret comparat per la Universitat Internacional de Ciències Comparades de Luxemburg. Era Diplomat de l'Estudi Rotal del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostòlica d'Espanya i Llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona. Va ser secretari de l'Associació de Canonistes. Es va dedicar a l'estudi acadèmic del Dret Comparat. Als 39 anys va començar a exercir com a advocat de Família. Va participar a Puerto Rico en el Primer Congrés Mundial de Dret de Família.

Va escriure el segon llibre que es va publicar a Espanya sobre el divorci. Va ser fundador i primer president de la Secció de Dret matrimonial del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, va ser cofundador de la Societat Catalana d'Advocats de Família (SCAF), de la qual n’és President de Honor, i President de l'Associación Española de Abogados de Familia (AEAFA). Va ser membre de la Comissió del Ministeri de Justícia per a la revisió, en tema matrimonial, del Concordat amb la Santa Seu, Ex vocal de l'Observatori de Dret Privat (Secció de Dret de Família) de la Generalitat de CataIunya i coautor, amb el magistrat Sr. Manubens, de les esmenes de la Minoria Catalana al Projecte de Llei del Divorci.

Va estar present, al costat d'altres advocats de Barcelona, en la redacció de la Llei 30/1981, de 7 de juliol, per la qual "es modifica la regulació del matrimoni en el Codi civil i es determina el procediment a seguir en les causes de nul·litat, separació i divorci". Va formar part de comissions de reforma i modernització del Dret de Família sota els auspicis de la Generalitat de Catalunya, i va ser l'impulsor de l'article  23 de la Llei 8/1993, de 30 de setembre, de modificació de la Compilació en matèria de relacions patrimonials entre els cònjuges; que establia per primera vegada una compensació econòmica en el cas de liquidació del règim econòmic de separació de béns.

La SCAF li va dedicar el 2016 un llibre homenatge titulat "El futur del dret de família". El novembre de 2019 el Consell de l'Advocacia de Catalunya li va fer un reconeixement com a jurista de reconegut prestigi i per la seva trajectòria d'integritat professional. L'abril del 2021 va rebre la Creu d'Honor de Sant Raimon de Penyafort, guardó concedit pel Ministeri de Justícia.

El juliol de 2021, durant la celebració dels 40 anys de la llei del divorci, se li va lliurar el premi SCAF a tota la seva trajectòria i es va presentar el Premi Jurídic creat en honor seu, i amb el seu nom, "Premi Jurídic Francesc Vega Sala de Dret de Família", dotat amb 6.000 euros, la primera edició del qual es va entregar el desembre de 2022 a Barcelona. 

Volem expressar a la seva família i amics el més sentit condol i els acompanyem en aquest moment de dolor.

Descansi en Pau.