Benvolgudes i benvolguts,

Tal com ja sabeu, el passat 31 de juliol es va publicar la Llei 9/2020 de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, i de la Llei 15/2009, de mediació en l'àmbit del dret privat. Us facilitem l’enllaç a fi que pugueu visualitzar la publicació al DOGC:

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=879610

Atesa la seva importància us volem avançar que a la segona sessió de ELS DIVENDRES DE L’SCAF, prevista per al dia 16 d’octubre, la Il·lma. Sra. Mercedes Caso Señal, Jutgessa Degana dels Jutjats de Barcelona i la Sra. Montserrat Tur, advocada i Presidenta de l’Associació Catalana de Dret Col·laboratiu, tractaran sobre aquesta qüestió.