El mes de març passat el Ministeri de Joventut i Infància va nomenar un grup de 50 experts, entre els quals es troba la nostra social i vocal de la Junta Mª Pilar Tintoré.

Aquest grup multidisciplinari s'encarregarà en els pròxims 6 mesos d'analitzar l'impacte que l'ús de les tecnologies està tenint en els NNyA. Part de la seva anàlisi versarà en estudis ja realitzats tant sociològics, com de salut, neurocientífics, educatius, socials i jurídics. L'informe inclourà recomanacions, actuacions i mesures a implementar a curt, mitjà i llarg termini, perquè les administracions públiques puguin garantir, detectar i protegir qualsevol vulneració de drets que es pugui produir en l'entorn digital.

La idea és elaborar un pla estratègic que permeti coordinar les diferents accions amb altres ministeris com el d'Educació o el de Sanitat, amb l'objectiu de protegir els NNyA dels riscos d'internet i promoure un ús responsable dels dispositius digitals.

La necessitat d'una futura llei de protecció a la infància i joventut en internet es fa imprescindible per a regular un ús segur d'aquestes eines per a aquells col·lectius més vulnerables, l'accés dels quals a la xarxa social se situa actualment entorn dels 10 anys, i dels quals el 90,8% dels adolescents es connecta gairebé tots els dies a Internet i el 98% està registrat en alguna xarxa social.

Els menors d'edat i el seu món digital, el seu ús i els riscos detectats, són el que justifica en aquests moments una anàlisi profunda de les polítiques públiques i regular sistema segur de relació dels NNyA amb els seus entorns digitals.