Dia 27 de febrer de 2021 la Mercè Mira i la Maria Antonia Mateu, presidenta i vocal de la SCAF respectivament, participaren, com a ponents, en el Curs d’Alta Especialització en Dret de Família, organitzat per la Universitat Complutense de Madrid.

Parlaren del règim de separació de bens; la Mercè Mira des de l’anàlisi del Codi Civil de Catalunya i la Maria Antonia Mateu des de l’anàlisi del dret aplicable a les Illes Balears enfocant llur intervenció des d’una òptica eminentment pràctica; també destacant les importants diferències, tot i tractar-se del mateix règim -el de separació de bens- entre un i altre ordenament.

Mercè Mira i Maria Antonia Mateu, ponents del Curs d’Alta Especialització en Dret de Família de la UCM