Jornada sobre "Balances y Retos de las Personas con Discapacidad: X Aniversario de la Convención de Nueva York", celebrada el 26 d'abril del 2017.

En el marc de col·laboració que tenim signat amb la Universitat de Lleida, el Departament de Dret Privat va organitzat aquesta Jornada per celebrar el Desè aniversari de la Convenció de Nova York sobre els drets de les persones amb discapacitat, signat el 15 de desembre de 2006, que obliga als Estats que l’han signat a posar la seva legislació sobre els discapacitats amb conformitat amb els principis que inspirant la Convenció i que aquesta recull en el seu art. 3, entre els que figuren “El respecte de la dignitat inherent a tota persona, l’autonomia individual, inclosa la llibertat de prendre les pròpies decisions, i la independència de les persones.”, “La participació i inclusió plenes i efectives dins la societat.”, i “La igualtat d’oportunitats”. Aquest Conveni va ser signat per Espanya i va entrar en vigor el 3 de maig de 2008. El preàmbul del Llibre II del Codi Civil de Catalunya ja reconeix haver-ho tingut en compte.

La SCAF va ésser invitada a participar-hi junt a la "Fundació Aequitas" (Fundació del Consell General del Notariat) i de la "Federació Allem" (Agrupació lleidatana d'entitats de suport a persones amb discapacitat).

La SCAF va ésser representada pels companys Sr. Joaquim Betriu, Vicepresident 1er de la SCAF i col·legiat al C.A. Lleida, que substituí a la nostra Presidenta Sra. Mercè Mira que no va poder assistir-hi per motius professionals, el Sr. Francesc Vega Sala i el Sr. Ramon Quintano Ruiz que van ser els Ponents de la 2a Taula d’Experts en la que es va tractar el tema "Concreció d’algunes mesures legals: l’Assistència, els poders i l’autodelació"; i, com era d’esperar, el tema més debatut va ésser el de l’assistència per la seva novetat i per la utilitat que pot tenir en un pròxim futur donat l’augment considerable de l’esperança de vida.

Balances y Retos de las Personas con Discapacidad: X Aniversario de la Convención de Nueva York