La Junta Directiva de la SCAF, conscient de la problemàtica que pot presentar la Sentència del Tribunal Constitucional de 16 de febrer de 2012 sobre l’art. 43. CF, ha iniciat, amb col·laboració de prestigiosos juristes, el seu estudi i us informarem immediatament de les conclusions a que s’arribin.

Mentrestant, us recordem que la divisió dels béns indivisos també figurava en l’art. 76.3.e) CF que regulava els efectes de la separació i el divorci i avui dia a l’art. 233-4 Codi Civil de Catalunya que l’ha substituït.

Molt cordialment,

Francesc Vega Sala
President SCAF