Com es va informar als socis el passat 8 d’abril, on es convocaven eleccions a la junta de la SCAF, en el marc de l’Assemblea General Ordinària, a Tarragona, calia renovar parcialment aquest òrgan directiu, com es fa cada dos anys. En aquesta ocasió, sis membres exhaurien el seu mandat i un altre demanava un relleu, per un excés de tasques sobrevingudes, i per tant calia elegir set membres. Entre el 8 i el 18 d’abril es podien presentar candidatures i el 22 d’abril es donaven a conèixer a la pàgina web, per poder-hi presentar impugnacions, en el cas que algun soci volgués, entre el 22 i el 24 d’abril. 

Segons el reglament electoral de la SCAF, atès que el nombre de candidats proclamats el passat 22 d'abril coincidia amb el nombre de càrrecs de la Junta a renovar i atès que no s'hi va presentar cap impugnació sobre les candidatures, d’acord amb el que estableix l’art. 3.5 del Reglament electoral de la SCAF, la Junta Directiva va desconvocar les eleccions previstes i va declarar electes als candidats presentats. 

Des d’aquell moment, van entrar a la junta, per primera vegada, la Cristina Guilanyà Bao, advocada de Lleida, en Javier Lajara Fernández, advocat de Barcelona, l’Eudald Melendres Antolín, advocat a Barcelona i la Sara Quetglas Sureda, advocada a Palma de Mallorca. Van deixar la junta la Maria Elena Antolín Fargas, advocada de Barcelona, el Quim Betriu Monclús, advocat de Lleida, el José Antonio García González, advocat de Barcelona i la Maria Antònia Mateu Gelabert, advocada de Palma de Mallorca. 

Hi va haver tres membres de la junta que havien de renovar els seus càrrecs i que van presentar-se a la reelecció: la Sònia Álvarez Gómez, la Cristina Martínez Vicente i la Cristina Moyano Ciurans. 

En el marc de la reunió de la Junta directiva de maig, celebrada a la seu de la SCAF el passat 31 de maig, es van triar els càrrecs de la nova Junta, que va quedar de la següent manera: la Mercè Mira Cortadellas va renovar com a presidenta; en Ramon Quintano Ruiz va ser escollit vice-president primer en substitució d’en Quim Betriu Monclús; la Sònia Álvarez Gómez va ser escollida vice-presidenta segona en substitució del Ramon Quintano Ruiz; l’Eudald Melendres Antolín va ser escollit tresorer en substitució de la Maria Elena Antolín Fargas; la Cristina Moyano Ciurans va ser escollida secretària en substitució de la Paola Tamborero Font, que va passar a ser vocal. Van renovar com a vocals la Cristina Martínez Vicente, la Irma Roldan Mazana i la Maria Pilar Tintoré Garriga. També son vocals entrants la Cristina Guilanyà Bao, en Javier Lajara Fernández i la Sara Quetglas Sureda. 

Pots veure tota la junta a la web