Jornades de Dret de Família a Granollers
27-28 octubre 2022  

Amb la col·laboració del Col·legi d'Advocats de Granollers

PROGRAMA PDF I INSCRIPCIONS


PROGRAMA (s'actualitzarà a web)

DIJOUS 27 

16:00-17:30: Dret de crèdit i reintegrament al règim de separació de béns. Adquisicions oneroses i titularitats dubtoses. Diferència amb les parelles estables. Aspectes processals. Que podem reclamar?

Ponent: Sra. Judith Solé Resina

18:00-19:30: Exclusió i límits de l’atribució de l’ús de l’habitatge (233-21 CCCat). Disposició transitoris tercera: substitució de l’atribució del dret d’ús per una prestació dinerària en cas de divorci o separació a l’empara de la legislació anterior. Podem evitar l’atribució del dret d’ús? 

Ponent: per confirmar


DIVENDRES 28 

10:00-11:30: Dissolució i Liquidació de la societat e guanys o “Sociedad de ganancias”. Aspectes processals. Comunitat postganancial. Com cal liquidar la societat de guanys? Què és la comunitat “postganancial”?

Ponent: Sr. Gonzalo Pueyo 

12:00-13:30: Determinació del règim econòmic matrimonial. Casos pràctics: Règim econòmics i Dret Internacional. Com es determina el REM? Què cal tenir en compte en cas que existeixin elements internacionals? 

Ponent: Sr. Joaquin Bayo

16:00-17:30: La compensació econòmica als règims de separació de béns. Aspectes pràctics: inventari, prova, béns subrogats, donacions, percentatge,... Com es calcula correctament la compensació econòmica per raó del treball? 

Ponent: Sra. Sonia Alvarez