JORNADA de Dret de Persona i Família

Llibre Segon del Codi Civil de Catalunya relatiu a la persona i la família

Llei 15/2010, de 29 de juliol

 

Divendres 17 de desembre de 2010

 

MATÍ

 

9.30h Recepció i obertura

 

9.45h Presentació del curs, a càrrec de la Sra. Carme Sitjes Bosch, Directora dels Serveis Territorials de Justícia a Girona.

 

10.00h Primera lectura del nou Llibre Segon del Codi Civil de Catalunya.

Dr. Jordi Ribot Igualada, Professor titular de Dret Civil UdG.

 

11.00h Descans

 

11.30h Principals novetats en relació als efectes de la nul·litat del matrimoni, del divorci i de la separació judicial, i de l’extinció de la parella estable. Mesures provisionals i definitives.

Efectes personals.- Il·lm. Sr. Joaquim Miquel Fernández Font, Magistrat AP Girona

Efectes patrimonials.- Il·lm. Sr. Fernando Ferrero Hidalgo, Magistrat AP Girona

 

 

TARDA

 

16.00h Intervenció Ministeri Fiscal en els procediments de resolució de crisis familiars i en els procediments de protecció de la persona.

Il·lm. Sr. Josep M. Casadevall Barreda, Fiscal en cap.

 

17.00h Llibre Segon del Codi Civil de Catalunya; La visió de l’advocat.

Sr. Francesc Vega Sala (President de l'SCAF i Vicepresident de l'AEAFA)

 

17.45h Descans

 

18.00h Fòrum de debat; El Llibre II del Codi Civil de Catalunya.

Sessió de participació; L’objectiu és l’ anàlisi i valoració de diferents aspectes processals i substantius que incorpora la llei.

Comptarem amb la participació de: Dr. Jordi Ribot Igualada, Professor titular de Dret Civil UdG, Il·lm. Sr. Joaquim Miquel Fernández Font, Magistrat AP Girona, Il·lm. Sr. Fernando Ferrero Hidalgo, Magistrat AP Girona, Il·lm. Sr. Josep M. Casadevall Barreda, Fiscal en cap i Sr. Francesc Vega Sala.

 

20.00h Clausura del curs, a càrrec de l’Excm. Sr. Carles Mac-Cragh, Degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona.

 

 

Informació disponible també al web de l'Il.lustre Col.legi d'Advocats de Girona