Article de Sonia Álvarez, vocal de la Junta SCAF

A continuació us presentem sis claus per entendre quins son els canvis legals que suposa el nou decret llei 26/2021, de 30 de novembre, de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya en relació amb la violència vicària, que podeu llegir sencer al final d'aquests punts:

1.- Es prohibeix expressament al Tribunal atorgar la guarda ni fixar cap règim d’estades, comunicació o relació amb els fills per aquell progenitor que hi hagin indicis d’actes de violència familiar o masclista; si està incurs en un procés penal o està a presó. 

2.- Prohibició expressa de relació personal dels fills i filles amb el progenitor respecte del qual hi hagi indicis de violència familiar o masclista. Aquesta prohibició també s’estén als avis, germans i la resta de persones properes si hi ha aquests indicis de violència familiar o masclista.

3.- La dona que estigui essent atesa per un servei d’atenció i recuperació integral de dones de violència masclista queda autoritzada a portar als fills o filles a teràpia psicològica sense consentiment del progenitor, tot i que no hi consti cap denuncia prèvia conta ell.

4.- Només de manera molt fonamentada, els Tribunals podran excepcionar les prohibicions de guarda,  d'estades, comunicacions, o de relacions amb el progenitor contra el qual hi hagi indicis d’actes de violència familiar o masclista.

5.- Totes les mesures que s’estiguin tramitant al moment que entri en vigor aquesta regulació, hauran d’adaptar-se a aquestes prohibicions.

6.- Aquesta resolució entrarà en vigor a l’endemà de la seva publicació.

_____

Llegeix el decret sencer, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el dijous 2 de desembre de 2021, a l'enllaç següent: https://bit.ly/3xND64h