Segons una enquesta realitzada per la Societat Catalana d'Advocats de Família (SCAF) entre els seus 400 socis, advocats de família de Catalunya i Balears, 3 de cada 4 advocats ha notat un increment de visites al despatx per a consultes referents a divorcis, però no s'han acabat materialitzant en una demanda judicial. "Des de la SCAF ho atribuïm a la situació econòmica", comenta un dels responsables de l'organització.

L'enquesta, realitzada amb motiu del primer any de la pandèmia, per veure com ha afectat el treball dels advocats de família, llança algunes altres dades que preocupen als membres de la junta de la SCAF: un 70% dels enquestats creu que els judicis de família s'han alentit més de 3 mesos, que van ser els mesos que va durar el confinament total, i per tant també el tancament dels jutjats de família. Un 47% creu que aquests judicis s'han retardat entre 3 i 6 mesos i un 25% dels enquestats pensa que s'han posposat més de 6 mesos. "Creiem que és molt preocupant: cal tenir en compte que en aquests processos pot haver-hi menors afectats pel mig, maltractaments i, en general, malestar. Endarrerir tants mesos un procés d'aquest tipus és una cosa insostenible", asseguren des de la SCAF.

Finalment, entre altres dades que recull l'enquesta, més d'un 80% dels enquestats no ha fet ús de el Reial decret llei 16/2020, que preveia una regulació «ex novo» per a la resolució de qüestions relatives a les incidències en el normal desenvolupament del règim de custòdia i de visites de menors o les alteracions en les situacions econòmiques de les persones obligades al pagament de pensions alimentàries. Per a aquests casos es buscava donar una resposta ràpida i eficaç, però, només un 20% dels advocats de família catalans han fet ús d'aquest Reial decret. Un 40% de socis valoraven aquest Reial decret com a dolent o molt dolent, pel que fa al dret de família.

Resultats enquesta Un any de pandèmia