Els proppassats dies 8 a 11 de maig de 2019, va tenir lloc el XII Congreso Nacional de la Abogacía organitzat pel Consejo General de la Abogacía i l’Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid. El Congrés es va celebrar a la Feria de Muestras de Valladolid.

Aquest esdeveniment va tenir per objectiu un ampli espectre de qüestions, com l'exposició del món digital en els àmbits de la nostra vida i del dret, on van intervenir, a més de juristes, experts en tecnologia i altres àmbits com la sociologia o la psicologia; la relació amb l’advocacia d’altres països, la organització dels despatxos, la captació, fidelització i tracte amb els clients; el coaching, les noves eines del CGAE ofertes a l’advocacia, etc.

La SCAF va ser convidada a participar al seu programa científic a la ponència sobre la Prova digital en els processos de família i protecció de dades, que va ser exposada el dia 10, a la Sala 4 del Congrés, per la ex degana del l’ICAB la Silvia Giménez Salinas i el vocal de la nostra Junta, José Antonio García, amb un aclaparador nivell d’assistència de públic.

XII Congreso Nacional de la Abogacía