Menu
Your Cart
Les unions estables, objecte d’una qüestió de constitucionalitat.
Judith Solé Resina,
Catedràtica de Dret Civil de la Universitat Autònoma de Barcelona
De nou la desídia del legislador
Dos oblits del legislador en matèria internacional de família als reials decrets llei 5/2023 i 6/2023>
Joaquim Bayo, soci SCAF
Comentaris a la sentència del ple del T.S. de 31 de març de 2022 sobre la maternitat subrogada
Concha Ballester, sòcia de la SCAF
Canvis jurídics per a persones amb discapacitat
Decret llei 19/2021, del 31 d'agost, que adapta el Codi civil de Catalunya >
Rosa Artigas, sòcia SCAF
Sis claus per entendre el nou decret llei de violència vicària
Els canvis legals que suposa la modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya >
Sonia Álvarez, vocal Junta SCAF