Accés usuaris
Piulades

Els divendres de l'SCAF

Els divendres de l'SCAF 

Benvolgudes i benvolguts,

Tal com ja sabeu, el passat 31 de juliol es va publicar la Llei 9/2020 de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, i de la Llei 15/2009, de mediació en l'àmbit del dret privat. Us facilitem l’enllaç a fi que pugueu visualitzar la publicació al DOGC:

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=879610

Publicació al DOGC (PDF)  pdf_icon

El divendres, 16 d'octubre als DIVENDRES DE L’SCAF, la Il·lma. Sra. Mercedes Caso Señal, Jutgessa Degana dels Jutjats de Barcelona i la Sra. Montserrat Tur, advocada i Presidenta de l’Associació Catalana de Dret Col·laboratiu, tractaran sobre aquesta qüestió.

ELS DIVENDRES DE L’SCAF són oberts, de forma gratuïta, a totes les sòcies i socis de l’SCAF.

Recordeu, cada tercer divendres de mes a les 12 hores, ELS DIVENDRES DE L’SCAF! Anoteu-vos-ho a l’agenda!

 

INSCRIPCIONS (sòcies i socis SCAF):

https://zoom.us/webinar/register/6315996457954/WN_dXab88dwTpG2dJTgo3SrsQ

 

 

Observatori COVID-19

Benvolgudes i benvolguts,

Us facilitem un treball sobre els procediments de família durant la situació de l’estat d’alarma que pren com a base un article escrit pel company de Junta José Antonio García, al qual s’han afegit comentaris i reflexions fetes pels membres de la Junta.

És un treball obert, en el sentit que és adient fer arribar per correu electrònic a Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la les vostres reflexions i comentaris en relació als procediments que esdevinguin com a conseqüència del COVID.

Agrairíem que quan es retorni a l’activitat judicial, ens adreceu al correu Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la les resolucions que us dictin en els procediments que porteu, per fer un “Observatori COVID” que ens serveixi a totes i tots per conèixer com interpreten la presència del COVID a les causes judicials de família, així com per saber com interpreten el nou procediment sumari introduït pel Reial Decret Llei 16/2020, de forma que, tot mantenint el secret i la protecció de dades, s’afegirà el sentit, que no pas el contingut, a posteriors actualitzacions del treball que us enviarem tot modificant o corregint el seu contingut.

Treball sobre els procediments de família durant la situació de l'estat d'alarma (PDF) pdf_icon 

 

Crònica del "II FORUM DE LA COORDINACIÓN DE LA PARENTALIDAD (FECPA)" (12/2/20)

El passat 12 de febrer va tenir lloc a la UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, el "II FORUM DE LA COORDINACIÓN DE LA PARENTALITAT (FECPA)",  a la qual va ser convidada a participar-hi la nostra Associació SCAF.

II FORUM FECPA Facultat de Dret de la Universidad Complutense de Madrid. Lloc celebració del FECPA
La nostra companya Glòria Puig amb l'equip organitzatiu del Fòrum
(d'esquerra a dreta Srs. Manuel Rosales Álamo, Rosalía Fernández Alaya i Leticia García Villanueva)

 

L’esmentat fòrum, està format per diferents professionals del món jurídic com magistrats, jutges i advocats especialistes en dret de família, així com també psicòlegs i experts en solucions de conflictes familiars, com mediadors i treballadors socials.

El propòsit de la trobada, venia motivat per :

1r.-  Consensuar entre tots els participants les conclusions assolides en les Taules de Treball creades a l'efecte amb el propòsit d'implementar de manera unificada la nova figura jurídica de la COORDINACIÓ DE PARENTALITAT, per al seu encaix en la pràctica judicial quotidiana, definint el seu àmbit d'aplicació i competències del coordinador de parentalitat, així com els continguts formatius que haurien d'exigir per obtenir el reconeixement i legitimació per obtenir el reconeixement i legitimació per exercir la funció de "COORDINADOR DE PARENTALITAT".

2n.-  Consensuar la forma més adequada per donar resposta concloent a algunes crítiques provinents d'alguns sectors que, per ignorància i de forma infundada, s'han pronunciat en contra de la implementació d'aquesta figura tot i estar reconeguda i aplicada en molts jutjats de la geografia espanyola.

Pel que fa a  la nostra Comunitat Autònoma de Catalunya, hem de recordar que el Tribunal Superior de Justícia, en la Sentència de 26 de Febrer de 2015, ja s'ha pronunciat al respecte aplicant la coordinació de parentalitat. També s'han pronunciat les Seccions 18a i 12a de l'Audiència Provincial de Barcelona, en algunes de les seves sentències aplicant aquesta modalitat de solució de conflictes a l'empara de l'Art. 236.3 de l' CCCat.  que com recordarem, permet a conseqüència de la modificació introduïda per la Llei 25/2010 de 29 de juliol de el Llibre Segon dedicat a la persona i la família, que l'autoritat judicial pugui adoptar les mesures que consideri necessàries per a evitar qualsevol perjudici personal o patrimonial a els fills en potestat, entre les quals hi pot haver la coordinació de parentalitat.

Per arribar a les conclusions anunciades, es van crear 2 Taules de Treball independents que posteriorment es van reunir per adoptar les conclusions conjuntes resultants del debat i posterior consens en les respectives TAULES de treball.

Reunió conjunta de les dues meses
Reunió de les dues meses

 

La TAULA 1 : Arguments científics i professionals a la resistència a la implantació de la Coordinació de Parentalitat. Va ésser coordinada per la Sra. Francisca Fariña Ribera. S’hi va plantejar com a objectiu el d'elaborar un document que presenti arguments científics i professionals que refuten les manifestacions de resistència a la implantació de la Coordinació de Parentalitat.

En aquesta Taula varen participar-hi: Rosalía Fernández Ayala, Félix Arias Arias, Ignacio Bolaños Cartujo, Maria Sacasas Asensi, Mª Dolores Seijo Martínez, Mila Arch Marín, Cristina Equioza López, Juan Pablo González del Pozo, Noemí Cristina Calvo, Ansel Guillamat , María Mercedes Cartier Juia, Angeles Chueca Latorre i la que subscriu, Glòria Puig Torrent, designada en representació de l'SCAF.

Després del debat pertinent van ressaltar com a punts de consens dels següents:

- Abstenir-se de donar respostes obertes i en confrontació directa als sectors crítics a la implantació de la Coordinació de Parentalitat, adoptant una postura constructiva.

- Difusió de la figura de coordinador de parentalitat.

- Utilitzar el gatekeeping o posicionament d’influència a través de la comunicació, consistent en seleccionar la informació que es considera d'interès per l'audiència per, posteriorment, treballar sobre ella i acabar publicant-la si es donés el cas.

- Desvincular la coordinació de parentalitat de VIDO.

- Diferenciar la coordinació de parentalitat de la mediació.

- Al mancar en la fase actual evidència científica de l'eficàcia de la coordinació de parentalitat, es consideraren 1r) Dissenyar un projecte sotmès a l'àmbit europeu amb equips de psicòlegs i 2n) Formar un equip encarregat de l'estudi i ancoratge legal de la figura, en les disposicions legals incloses les processals.

La TAULA 2 :  Estratègies per avançar cap a la implantació de la CP i precisions sobre la formació necessària. Coordinada pel Sr. Manuel Rosales Álamo, es va plantejar com a objectiu elaborar un document amb un decàleg de mesures necessàries per avançar cap a la implantació de la CP.

En aquesta Taula varen participar: María Aranzazu Calzadilla Medina, Ana Carrascosa Miguel, Eva Susana Fernández Díaz, Leticia García Villaluenga, Inmaculada Marín Carmona, Paula Martínez Gallardo, Mª Jesús Portillo Zaragoza, Marilen Villalonga Ramis, Carlota O'Callaghan , Paloma Factor, Inmaculada Jiménez i Francisco Campos.

En l’esmentada Taula s’hi varen acordar les següents qüestions:

- Formalitzar GEMME I CUEMYC la constitució del FÒRUM.

- Establir una norma mínima que reculli la naturalesa jurídica de la figura de la CP, tenint present la Protecció de dades.

- Organitzar un projecte per recollir dades.

- Establir un procediment de formació correcte.

- Millorar, precisar i definir la figura del CP.

- Elaborar un pla de difusió als ciutadans.

- Proposar formació.

- Organitzar equips de treball.

- Concretar com avaluar les competències i proposar un programa formatiu comú.

- Consolidar l’establert en el 1r FORUM i establir que el fòrum serà, com a mínim, de celebració anual.

A la reunió conjunta de les 2 Taules es varn adoptar les següents conclusions:

Després d'un intens debat es va concloure que la transparència en la informació, la publicitat i correcta difusió de la figura al públic a través dels professionals i de les associacions de reconegut prestigi en l'àmbit del dret de família, seria la millor fórmula en positiu de dissipar els dubtes que puguin suscitar-se per l'aplicació de la coordinació de parentalitat, com a fórmula alternativa de solució de conflictes post ruptura i com una ajuda a les famílies que presenten un alt grau de conflictivitat i en especial als menors com a subjectes vulnerables del conflicte.

Per a l'efectivitat del que s'ha acordat es va aprovar crear dos subgrups de treball, un ells sobre el desenvolupament del marc legal necessari per a una correcta implantació i evolució positiva de la coordinació de parentalitat, podent participar en aquest grup una persona designada específicament per l’SCAF per aquesta finalitat.

Es va acordar traslladar a les diverses associacions de rellevància el document d'adhesió al FORUM per ser sotmès a les respectives juntes directives, així com es va facilitar l'adhesió a títol particular als presents a l'acte o jornada. 

Es va acordar constituir formalment el FECPA, siguent els socis fundadors l'Associació GEMME representada per la Magistrada de l'Audiència Provincial de Las Palmas, Il·lma. Sra. ROSALIA FERNÁNDEZ ALAYA, i per la Associació CUEMYC, representada per  la seva presidenta Sra. LETICIA GARCÍA VILLANUEVA .

Constitució FECPA
Constitució FECPA

 

A la jornada de la tarda, la presentació inaugural de "Jornada de Portes Obertes", va ser a càrrec de la Magistrada Il·lma Sra. ROSALÍA FERNÁNDEZ ALAYA la qual, exposant la difusió de la nova alternativa de solució de conflictes a través de la presentació de la figura de la COORDINACIÓ dE PARENTALITAT , va procedir a la  lectura i aprovació dels Estatuts del "FORUM" en presència de personalitats de l'àmbit educatiu universitari, professionals de el món de el dret, la mediació i la psicologia, estudiants i públic en general. A l'acte van concórrer personalitats de reconegut prestigi donant suport a la iniciativa, obrint-se un interessant debat al qual es va donar resposta per les ponents, finalitzant la jornada amb gran èxit.

 

Glòria Puig Torrent
Membre de la SCAF

 

Acords d'unificació de criteris dels Jutjats de Família en relació a l'estat d'alarma

La nostra companya i membre de la SCAFSonia Álvarez Gómez, ha preparat un recull dels acords i recomanacions adoptats pels Jutjats de Família de Catalunya a fi que ens pugui ser una eina de consulta àgil:

 

ACORDS I RECOMANACIONS ADOPTATS PELS JUTJATS DE FAMÍLIA DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA I DE LES ILLES BALEARS EN ATENCIÓ A L'ESTAT D'ALARMA A CAUSA DEL COVID-19; RECOMANACIONS DEL COMITÈ INTERDISCIPLINARI DE CRISI(EATAF, COPC, CEESC, TSCAT); RECOMANACIONS DES DEL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA 
Actualitzat a 3/4/20
 
 (PDF)     pdf_icon 

 

Orientacions psicosocials per a les famílies quant a les transicions dels fills entre les llars (enllaç extern): Enllaç extern

Preguntes i respostes sobre l'afectació dels serveis de l'àmbit de l'Administració de justícia pel coronavirus (enllaç extern): Enllaç extern

Programa Mediació: diàleg i acord davant el COVID-19 (enllaç extern): Enllaç extern

- Accés als diferents formats del certificat autoresponsable de desplaçament en el marc de l’estat d’alarma per la crisi sanitària per la COVID-19: Enllaç extern

Us adjuntem els acords que ens han anat arribant als efectes d'unificació de criteris d'actuació dels diferents Jutjats de Família davant la situació d'emergència sanitària ocasionada per la pandèmia creada pel coronavirus (COVID-19): 

  Barcelona 18/3/20 pdf_icon
  Barcelona 24/3/20 pdf_icon
  Barcelona 15/5/20 pdf_icon
  Barcelona 12/6/20 pdf_icon
  La Bisbal d'Empordà 25/3/20 pdf_icon
  Cerdanyola 24/3/20 pdf_icon
  Figueres 31/3/20 pdf_icon
  Girona 22/3/20 pdf_icon
  Lleida 20/3/20 pdf_icon
  Lleida 15/5/20 pdf_icon
  Mataró 20/3/20 pdf_icon
  Olot 1/4/20 pdf_icon
  Olot 6/4/20 pdf_icon
  Palma 6/5/20 pdf_icon
  Puigcerdà 24/3/20 pdf_icon
  Rubí 25/3/20 pdf_icon
  Rubí 28/5/20 pdf_icon
  Sant Feliu de Guíxols 24/3/20 pdf_icon
  Santa Coloma de Farners 16/3/20 pdf_icon
  Santa Coloma de Farners 31/3/20 pdf_icon
  Tarragona i Reus 19/3/20 pdf_icon
  Valls 13/3/20 pdf_icon
  Vilanova i la Geltrú 19/3/20 pdf_icon
       
       

  Acords del President del TSJC per a la gestió de l'estat d'alarma. Escenari 3 (Acord complementari de 23/3/20)   pdf_icon

Volem agrair a membres de la SCAF com la Ingrid, Marta, Quim, Mercè, Ramon o el Jorge per haver-nos facilitat alguns dels acords que teniu disponibles en aquest web.

Us facilitem, per cortesia de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), el treball de la companya Mª Dolores Azaustre Garrido, advocada de família i exvicepresidenta de l'AEAFA, en el que hi trobareu un recull dels criteris judicials i institucionals a nivell estatal sobre custòdies i règims de visites durant l'estat d'alarma decretat pel coronavirus:

eBook Recopilació de criteris publicat per la AEAFA V.26/3/20 (PDF)     pdf_icon  

Volem facilitar-vos també l’enllaç a l’article publicat pel Magistat del Jutjat de Primera Instància núm. 7 de Córdoba, Antonio Javier Pérez Martín, en el qual exposa els seus criteris per donar resposta als dubtes que puguin sorgir:

https://loslibrosazules.es/el-covid-19-y-el-derecho-de-familia/

- Fiscalia demana suspendre el règim de visites en casos violència de gènere si no hi ha un mediador (enllaç extern): Enllaç extern

 

La nostra presidenta, Mercè Mira, parla als informatius de La Xarxa sobre els conflictes de custòdia compartida durant el confinament dels menors. 

 

 

XVII Jornades de Barcelona. Reconeixement del CICAC a Francesc Vega Sala

Un any més, les sòcies i socis de la SCAF ens vàrem tornar a reunir per celebrar les XVII Jornades de Dret de Família de Barcelona, organitzades per la SCAF els passats 24 i 25 d’octubre. Enguany les Jornades s’intitulaven “Algunes qüestions teòriques i altres molt pràctiques”  i es dugueren a terme al marc incomparable del Paranimf de la Universitat de Barcelona.

Paraninf

Les Jornades van ser tot un èxit tant de participació com per la qualitat dels ponents, i, els socis que varen assistir se’ls va fer entrega del dossier amb les ponències de les Jornades i, a més a més, el llibre Doctrina Judicial sobre dret de família a Catalunya del nostre company José Antonio Garcia Gonzalez.

Inauguració

El dijous a la tarda, l’Excma. Sra. Encarna Roca Trias, va fer la ponència inaugural de les Jornades parlant-nos sobre l’autonomia de la voluntat, que va anar seguida d’una interessant ponència sobre l’abolició de la incapacitació, suports per l’exercici de la capacitat jurídica i el poder preventiu a càrrec del Sr. Josep M. Valls Xufré, notari del CNC. La tarda va acabar amb una sorprenent ponència de la Dra. Esther Farnós Amorós sobre la filiació que no va deixar indiferent a cap dels presents, sinó més aviat ens va deixar embadalits a l’escoltar els models col·laboratius de paternitat i maternitat i els models familiars alternatius.

Sra. Encarna Roca Sr. Josep M. Valls Dra. Esther Farnos
 Excma. Sra. Encarna Roca Trias  Sr. Josep M. Valls Xufré  Dra. Esther Farnós Amorós

El divendres el dia es va aixecar radiant i convidava a passejar pel jardí central de l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona, on al migdia es va oferir un dinar a peu dret per tots aquells participants que van voler-hi assistir. Prèviament, vam poder escoltar una conversa entre els Il·Ims Magistrats de la Secció 12a. de l’Audiència de Barcelona, els Il·lms. Srs. Vicente Ballesta Bernal i Pascual Ortuño Muñoz sobre els aspectes més problemàtics de l’execució de Sentència, per continuar seguidament amb una taula de magistrats de diferents jutjats de primera instància de Catalunya i les Illes Balears i que varen parlar sobre els diferents tipus de mesures que es poden acordar en els procediments de família (cautelars, urgents, prèvies, diligències preliminars, etc.).

Srs. Vicente Ballesta i Pascual Ortuno Taula de Magistrats
 Il·lms. Srs. Vicente Ballesta i Pascual Ortuño  Taula de Magistrats

La recta final de les Jornades es va encarar amb una ponència molt pràctica i àgil sobre infraccions penals derivades de les crisis familiars, que va anar a càrrec dels advocats Jesús Urraza Abad i Kepa Ayerra Michelena. Les Jornades les va cloure la Il·lma Sra. Rosa M. Mas Piña, magistrada del Jutjat de 1a Instància núm. 12 de família de Palma, juntament amb la professora de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona, Sra. Almudena González García, en la que es tractà sobre l’oposició a les resolucions administratives en matèria de protecció de menors.

Srs Jesus Urraza i Kepa Ayerra Sra. Rosa M. Mas
 Srs. Jesús Urraza i Kepa Ayerra  Il·lma. Sra. Rosa M. Mas i Sra. Almudena González

Però sens dubte, la gran sorpresa va venir al final de les Jornades quan el president del CICAC, el Sr. Ignasi Puig i Ventalló, va fer entrega al nostre estimat Francesc Vega Sala, President d’Honor de la SCAF, de la placa commemorativa per la seva rellevant trajectòria personal i professional en la defensa i l’impuls del dret de família a Catalunya, reconeixement que no podia ser més encertat doncs el nostre company Francesc és un exemple a seguir i és un enorme honor poder gaudir de la seva persona, dels seus coneixements i de la seva experiència.

Placa commemorativa CICAC Placa commemorativa CICAC Placa commemorativa CICAC
 Srs. Ignasi Puig i Francesc Vega  Placa commemorativa CICAC  Foto de família i cloenda

   

Cristina Moyano Ciurans
Membre de la Junta de la SCAF


Galeria fotogràfica: